شركت تعاوني
 
در حال حاضر شركت هاي تعاوني از جمله تشكل هايي هستند كه امكان تجميع سرمايه هاي كوچك را با شرايط آسان براي انجام فعاليت هاي اقتصادي ايجاد مي كنند بديهي است كه در حال حاضر مي توان با هدف گذاري بهينه و همكاري و همدلي اعضاي تعاوني ها اثر بخشي و كارآيي را افزايش داده و فعاليت هاي اقتصادي را سود آور نمود.شركت تعاوني مصرف واحد اصفهان(خوراسگان) با قريب 22 سال فعاليت و در حال حاضر با عضويت حدود 450 نفر سال هاي پرفراز و نشيبي را پشت سر گذاشته كه جا دارد از زحمات همه افرادي كه از ابتدا تاكنون در سمت هاي مختلف در جهت پيشبرد اهداف تعاوني زحمت كشيده اند تشكر ويژه نمود . پايان فعاليت آخرين گروه هيات مديره اين تعاوني در جلسه مجمع عمومي ساليانه (نوبت دوم) مورخ 96/4/26 اعلام شد كه با توجه به دستور جلسه مي بايستي نسبت به انتخاب اعضاي هيات مديره جديد اقدام مي شد ولي متاسفانه فقط 30 نفر از اعضاي تعاوني حضور داشتند و به دليل رسمي بودن جلسه كليه تصميمات اتخاذ شده قانوني بود، حال عضو گرامي ! شما قضاوت كنيد انتخاب هيات مديره با وجود قانوني بودن با اين تعداد منطقي است!؟ بنابر اين پس از بحث و تبادل نظر بين اعضاء مجمع، مقرر گرديد نظرات در خصوص چگونگي ادامه فعاليت تعاوني مصرف در آينده از اعضاي تعاوني مصرف بصورت كتبي اخذ و سپس تصميم گيري نهايي در جلسه بعدي مجمع عمومي اتخاذ گردد. لذا خواهشمند است با توجه به اهميت موضوع، نظر خود را حداكثر تا پايان روز شنبه 96/5/7  در خصوص چگونگي ادامه فعاليت تعاوني مصرف به دور از احساسات شخصي و به شكل منطقي و خردگرايي در قالب سه تصميم ذيل و پس از تكميل مشخصات خود و با كليك بر روي گزينه مورد نظر انتخاب فرماييدو درضمن حتما در جلسه مجمع عمومي كه تاريخ و زمان آن متعاقباً اعلام مي گردد حضور بهم رسانيد. بديهي است كه پس از جمع بندي و اعلام نتايج اين نظر سنجي در جلسه آتي مجمع عمومي تصميم گيري نهايي اتخاذ خواهد گرديد.

تاریخ به روز رسانی:
1396/05/03
تعداد بازدید:
1737
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان ) مي باشد.
دانشگاه آزاد اسلامی  واحد اصفهان ( خوراسگان )
ورود اعضاء
بستن پنجره
Powered by DorsaPortal