مراکز تحقیقاتی فعال
مراکز تحقیقاتی فعال دانشگاه
 
 
 


مرکز تحقیقات سلامت جامعه (سایت مرکز)
ریاست مرکز: خانم دکتر نرگس صادقی
هدف از تاسیس این مرکز ، استفاده از حسن همجواری دو مرکز پیشرفته بالینی و تحقیقاتی است تا بتوانیم هر چه بیشتر تحقیقات پیشرفته سلولی را به بالین مریض نزدیک نماییم. در واقع می توان با ایجاد این مرکز تحقیقات بالینی ، قسمت وسیعی از تحقیقات و پایان نامه ها را بصورت سلسله وار در جهت تحقیقات سلول درمانی هدایت نمود. بدین طریق علاوه بر درمان بیماران، این مسیر باعث ارتقا مهارت علمی اعضای هیئت علمی ، دستیاران تخصصی و دانشجویان شده، کمک شایانی در جهت تولید علم و بومی کردن آن می نماید.
طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات (درحال اجرا):
* طرح پژوهشی با عنوان" تعیین میزان چسبندگی ، تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی مغز استخوان بر روی دو داربست مختلف"" با مسئولیت دکتر وحید اصفهانیان
* طرح پژوهشی مرکز تحقیقات با عنوان : هیستولوژیک و تغییرات کیفی آلوئولار ریچ بعد از پیوند استخوان ناحیه دندان خارج شده با روش (Buccal pouch (در سه نوع ماده پیوند استخوانی در نمونه حیوانی" با مسئولیت دکتر شیرین زهرا فرهاد
پایان نامه هایی که بعنوان طرح پژوهشی پذیرفته شده اند:
* پایان نامه با عنوان " تعیین میزان چسبندگی ، تکثیروتمایز سلولهای بنیادی مغز استخوان بر روی دو داربست مختلف" با مسئولیت: دکتر وحید اصفهانیان .
* پایان نامه با عنوان " مقایسه هیستولوژیک وتغییرات کیفی آلوئولار ریج بعد از پیوند استخوان ناحیه دندان خارج شده با روش buccal pouch در سه نوع ماده پیوند استخوان در نمونه حیوان" با مسئولیت دکتر شیرین زهرا فرهاد .
پایان نامه هایی که درمرکز تحقیقات مورد حمایت مالی قرار گرفتند:
* پایان نامه با عنوان " مقایسه میزان چسبند گی سلولهای بنیادی لیگامان پریودنتال پیوندی استخوان " دانشجو : زهرا زجاجی نژاد استاد راهنما: دکتر وحید اصفهانیان.
* پایان نامه با عنوان " مقایسه آزمایشگاهی تغییرات ابعادی کانتور ریج بعد از پیوند استخوان ناحیه دندان خارج شده با روش buccal pouch در سه نوع ماده پیوند استخوانی در نمونه حیوانی " دانشجو: احسان بیرنگ استاد راهنما : دکتر محمد کتابی.
* طرح پژوهشی مرکز تحقیقات با عنوان "میزان رعایت رازداری در کلینیک های دندانپزشکی منتخب کشور از دیدگاه دندانپزشکان " .
*طرح پژوهشی مرکز تحقیقات با عنوان" بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد متخصصین درمان ریشه دندان نسبت به شکایت بیماران در شهر اصفهان در سال 1394" .
*طرح پژوهشی مرکز تحقیقات  با عنوان" تشخیص هویت با استفاده از رادیوگرافی( سی بی سی تی ) در سیستم های مختلف ایمپلنت دندانی" .
*طرح پژوهشی مرکز تحقیقات با عنوان" تشخیص هویت با استفاده از رادیوگرافی پری اپیکال در سیستم های مختلف ایمپلنت دندانی " .
*طرح پژوهشی مرکز تحقیقات  با عنوان" تشخیص هویت با استفاده از نرم افزار مطب " .
* طرح پژوهشی مرکز تحقیقات با عنوان" بررسی رعایت شان و منزلت بیماران توسط دندانپزشکان در کلینیک های دندانپزشکی شهر اصفهان " .
مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی فک و صورت
ریاست مرکز : دکتر مازیار ابراهیمی
هدف از تاسیس این مرکز ، استفاده از حسن همجواری دو مرکز پیشرفته بالینی و تحقیقاتی است تا بتوانیم هر چه بیشتر تحقیقات پیشرفته سلولی را به بالین مریض نزدیک نماییم. در واقع می توان با ایجاد این مرکز تحقیقات بالینی ، قسمت وسیعی از تحقیقات و پایان نامه ها را بصورت سلسله وار در جهت تحقیقات سلول درمانی هدایت نمود. بدین طریق علاوه بر درمان بیماران، این مسیر باعث ارتقا مهارت علمی اعضای هیئت علمی ، دستیاران تخصصی و دانشجویان شده، کمک شایانی در جهت تولید علم و بومی کردن آن می نماید.
طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات (درحال اجرا):
الف: طرح پژوهشی با عنوان" تعیین میزان چسبندگی ، تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی مغز استخوان بر روی دو داربست مختلف"" با مسئولیت دکتر وحید اصفهانیان
ب: طرح پژوهشی مرکز تحقیقات با عنوان : هیستولوژیک و تغییرات کیفی آلوئولار ریچ بعد از پیوند استخوان ناحیه دندان خارج شده با روش (Buccal pouch (در سه نوع ماده پیوند استخوانی در نمونه حیوانی" با مسئولیت دکتر شیرین زهرا فرهاد
پایان نامه هایی که بعنوان طرح پژوهشی پذیرفته شده اند:
الف : پایان نامه با عنوان " تعیین میزان چسبندگی ، تکثیروتمایز سلولهای بنیادی مغز استخوان بر روی دو داربست مختلف" با مسئولیت: دکتر وحید اصفهانیان .
ب: پایان نامه با عنوان " مقایسه هیستولوژیک وتغییرات کیفی آلوئولار ریج بعد از پیوند استخوان ناحیه دندان خارج شده با روش buccal pouch در سه نوع ماده پیوند استخوان در نمونه حیوان" با مسئولیت دکتر شیرین زهرا فرهاد .
پایان نامه هایی که درمرکز تحقیقات مورد حمایت مالی قرار گرفتند:
* پایان نامه با عنوان " مقایسه میزان چسبند گی سلولهای بنیادی لیگامان پریودنتال پیوندی استخوان " دانشجو : زهرا زجاجی نژاد استاد راهنما: دکتر وحید اصفهانیان.
ب: پایان نامه با عنوان " مقایسه آزمایشگاهی تغییرات ابعادی کانتور ریج بعد از پیوند استخوان ناحیه دندان خارج شده با روش buccal pouch در سه نوع ماده پیوند استخوانی در نمونه حیوانی " دانشجو: احسان بیرنگ استاد راهنما : دکتر محمد کتابی.

مرکز تحقیقات لیزر و بیوفوتونیک در فناوریهای زیستی
ریاست مرکز : دکتر شریفه شاهی
بیوفوتونیک تلفیقی از رشته های خاص فوتونیک )نور-لیزر و الکترونیک)، نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی است که علاقه مندان به تحصیل در این رشته با علم نور شناسی در حیطه پزشکی و بیولوژی و کار بردهای آن، ساخت و تولید ادوات نوری در پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی و بیولوژی فعالیت می نمایند.
شاید بتوان گفت با آمدن ایده درمان های با حداقل تهاجم که در علوم پزشکی به سرعت در حال رواج است، ابزارهای نوری (بیوفوتونیکی) بتوانند ما را به این منظور نزدیک تر کنند.
پایان نامه هایی که در مرکز تحقیقات مورد حمایت مالی قرار گرفت:
*پایان نامه با عنوان: مقایسه تاثیر لیزر کم توان) 810 nmو nm LED626 ) بر میزان ثبات و سطح مارکر های التهابی TL23 و2 PGEاطراف ایمپلنت در بیماران تحت درمان با over denture متکی بر ایمپلنت فک پائین، دانشجو: جعفر معماریان، استاد راهنما : دکتر محمد کتابی
پایان نامه هایی که بعنوان طرح پژوهشی پذیرفته شده اند:
* پایان نامه با عنوان: مقایسه بین کاربرد لیزر کم توان و کورتون موضعی با کورتون موضعی به تنهایی در کاهش علایم لیکن پلان زخمی و اریتماتوس دهانی، استاد راهنما: دکتر امیر منصور شیرانی، دانشجو: سارا عسگریان
* پایان نامه با عنوان:تاثیر لیزر کم توان در درمان درد و وزوز گوش با منشا مفصل کیجگاهی فکی، استاد راهنما: دکتر امیر منصور شیرانی، دانشجو: فاطمه سهیلی پور
* پایان نامه با عنوان: تاثیر ماده رنگی (چای)بر روی تغییر رنگ دندانهای بلیچ شده با لیزر در مقایسه با سایر روشهای Office Bleaching، استاد راهنما: دکتر مسیح کاویان،دانشجو: سیده مریم میر مهدی
* پایان نامه با عنوان: بررسی استحکام باند برشی کامپوزیت با سطح مینای تغییر یافته به وسیله لیزر اربیوم با دو نوع ماده باندینگ خود اچ شونده، استاد راهنما: دکتر مسیح کاویان، دانشجو: آوا احمدی

مرکز تحقیقات طب سنتی و گیاهان دارویی
ریاست مرکز: دکتر محمد علی ضیا ء
این مؤسسه با رویکرد سلامت جسم و کارآفرینی برای مردم، توانمندسازی فارغ التحصیلان دانشگاه ها، آکادمیک کردن مباحث طب سنتی و گیاهان دارویی و اجرای طرح های تولیدی، آموزشی، خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای و ایجاد مراکز درمانی سلامتکده، ایجاد شرکت های تعاونی دانش بنیان با استفاده از نخبگان کارآفرین و خیرین و N.G.O های سرمایه گذار بصورت کاملاً غیر انتفاعی فعالیت خواهد کرد.
طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات (در حال اجرا) :
* طرح پژوهشی مرکز تحقیقات با عنوان " بررسی تاثیر افزودن پودر و عصاره سیر به سس مایونز در جلوگیری از رشد قارچ های ساپروفیت رشته ای ومخمری و مقایسه آن با سس های موجود در بازار و سس های فاقد مواد نگهدارنده " با مسئولیت دکتر محمد علی ضیاء .
* طرح پژوهشی مرکز تحقیقات با عنوان" بررسی تاثیر افزودن پودر برگ خرفه به عنوان عامل ضد قارچ و غیر مغذی بر کیفیت و بیاتی نان تست" با مسئولیت دکتر محمد گلی .
*طرح پژوهشی مرکز تحقیقات با عنوان " پاسخ فیتو شیمیائی و مرفو لوژیکی سرخارگل به محلول پاشی متانول واتانول " با مسئولیت دکتر جواد طباطبائیان .
*طرح پژوهشی مرکز تحقیقات با عنوان"بررسی مقایسه اسید های چرب موجود در گیاهان دارویی شاهدانه و کتان" با مسئولیت مهندس کامران صفوی .
 
ریاست مرکز : دکتر مجید دلشاد
مرکز تحقیقات رباتیک و مکاترونیک بمنظور ایجاد بستر تحقیقاتی مناسب برای دانشجویان مهندسی برق و کامپیوتر در زمینه هوش مصنوعی ، پردازش تصویر کنترل و غیره ایجاد گردیده است .این مرکز هم اکنون پروژه های متعددی نظیر ساخت ربات انسان نمای بزرگ، ساخت ربات پرنده هوشمند و ساخت کنترل کننده های صنعتی را اجرا نموده است.

مرکز تحقیقات بیابان زایی و بیابان زدایی (سایت مرکز)
ریاست مرکز : دکتر احمد جلالیان
مرکز تحقیقات بیابان زدایی و بیابان زایی به منظور انجام فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و تحقیقاتی با تصویب سازمان مرکزی شروع به فعالیت نموده است و با توجه به بحران پراکنش ریزگردها و روند رو به افزایش بیابان زدایی و فرسایش بادی در کشور بخصوص منطقه مرکزی ایران از جمله استان اصفهان و لزوم چنین مرکز تحقیقاتی،تاسیس گردیده است.
طرح پژوهشی برون دا نشگا هی( در حال اجرا) :
الف:طرح پژوهشی مرکز تحقیقات با عنوان" پروژه تثبیت ریز گردها با استفاده از مالش رسی" با مسئولیت دکتر احمد جلالیان و دکتر مرجان پدیدار نیا . با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.

مرکز تحقیقات آموزشی تولیدات گلخانه ای
مدیر مرکز : مهندس مصطفی دهقانی
مرکز تحقیقات گلخانه ای را دا نشگاه با توجه به پتانسیل خود وگسترش سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای در استان اصفهان و ضرورت پژوهش در این ارتباط ( به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت و بهینه سازی تولید و شناسایی و پیشنهاد محصولات جدید و جایگزین) ایجاد نموده است .

مرکز تحقیقات کشاورزی ارگانیک
مدیر مرکز :دکتر مهشید جهادی
امروزه رویکرد جهانی به سمت کشاورزی ارگانیک است . در این سیستم که کشاورزی بیولوژیک و پایدار نامیده می شود تلاش بر این است که از نهاده هایی که منشاء شیمیایی ندارند استفاده شود . از مصرف (کود های شیمیایی، سموم ،هورمون و.....) که با کشاورزی مدرن در تضاد است استفاده نشود و در محصولات (زراعی، باغی و دامی) جلو گیری می شود.

مرکز تحقیقات مطالعات آب (سایت مرکز)
ریاست مرکز : دکتر محمد کوشافر
دانشگاه مرکز تحقیقات آب را با توجه به تنش های آبی موجود ، بمنظور ارائه برنامه ها والگوهای جدید  که بتواند با بحران کم آبی مقابله کند ایجاد نموده است.

مرکز تحقیقات اصلاح و تولید بذر (سایت مرکز)
ریاست مرکز:دکتر علی سلیمانی
بذر به عنوان رکن اصلی تولید در کشاورزی مطرح بوده است و اصلاح و تولید آن با شرایط مساعدو آب و هوایی متغیرمیتواند با افزایش عملکرد بالا و چشمگیر محصولات ، خدمت بزرگ و شایانی را ارائه نماید.
طرح های پژوهشی برون دانشگاهی (در حال اجرا)
*طرح پژوهشی مرکز تحقیقات با عنوان" طرح تولید بذر اصلاح شده سیفی های مهم ایران" با مسئولیت مهندس عبدالرضا اقتداری با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
* طرح پژوهشی مرکز تحقیقات با عنوان" طرح تولید بذر هیبرید فلفل گلخانه ای" با مسئولیت دکتر مریم گل آبادی و مهندس عبدالرضا اقتداری. با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی .
* طرح پژوهشی مرکز تحقیقات با عنوان" طرح تولید بذر کنجد" با مسئولیت مهندس عبالرضا اقتداری و با هماهنگی وزارت دفاع .

مرکز تحقیقات پسماند و پساب (سایت مرکز)
ریاست مرکز:دکتر مژگان احمدی ندوشن
مرکز تحقیقات پسماند و پساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان دارای مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجوز آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست می­باشد. لذا با بهره­گیری از کادر مجرب و متخصص در زمینه محیط زیست، آماده ارائه خدمات در زمینه پایش خوداظهاری محیط زیست در صنایع، مدیریت مسائل زیست­محیطی، خدمات مشاوره­ای و انجام آزمایش­های شیمیایی و میکروبی مواد زائد جامد، هوا، آب و فاضلاب، خاک و آلاینده­های زیست محیطی می­باشد.
جهت اطلاعات بیشتر با شماره 03135354117تماس حاصل نمایید.

مرکز تحقیقات و پژوهش پیشگیری ازاعتیاد به مواد مخدر
ریاست مرکز:دکتر آرش قدوسی
اعتیاد به مواد مخدر هم اکنون در کشور های در حال توسعه به یک معضل بزرگ تبدیل شده است که رهایی از این معضل اجتماعی نیاز به دانش متناسب با مقتضیات زمان دارد. از طرفی با توجه به نوع مواد مخدر مصرفی ودانش و علم درمان مواد مخدر جدید و همچنین پیشگیری از ابتلای به آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که نیاز به تحقیقات دامنه دار دارد.

مرکز توسعه آموزش و تحقیق (ERDC )(سایت مرکز)
ریاست مرکز:دکتر محمد علی نادی
دانشگاه بمنظور مهارتهای پژوهشی وبرگزاری کارگاه های تخصصی و آموزشی و مشاوره های علمی ، مرکز آموزش و تحقیق را ایجاد و راه اندازی نموده است.

قطب علمی ترانسژنزیز (سایت مرکز)
رییس مرکز: دکتر اکبر پیرستانی
این مرکز با در اختیار داشتن نیروهای متخصص ومجرب وهمچنین امکانات وتجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی ، پتانسیل و پشتوانه فکری وعملی بزرگی را فراهم کرده وآمادگی خود را جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و یا سایر پژوهشگران فراهم کرده و آماده ارائه کلیه خدمات پژوهشی به دانشجویان محترم وهمچنین کلیه واحدهای دانشگاهی می باشد.
 
مرکز تحقیقات قارچهای خوراکی و دارویی (سایت مرکز)
رییس مرکز: دکتر مهرداد جعفرپور
با عنایت به اینکه تا کنون مرکز تحقیقات تخصصی در زمینه قارچهای خوراکی و دارویی در استان اصفهان و استانهای مجاور وجود نداشته است، تشکیل این مرکز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان می تواند گام مهمی در انجام پژوهش های کاربردی و تولید محصولات دانش بنیان در زمینه محصولات دارویی و خوراکی قارچها باشد. بیشتر...

 

 
مرکز تحقیقات اعتیادهای رفتاری
مرکز تحقیقات اعتیاد های رفتاری با توجه به رشد اعتیادهای رفتاری پس از همه‌گیری بیماری کرونا و آسیب های وارد شده به خانواده‌ها و جامعه به دنبال آموزش، پیشگیری و درمان است. این مرکز پس از هدف‌گذاری‌های آموزشی و پژوهشی نهایتا در سال 1401 با مدیریت جناب آقای دکتر هادی فرهادی مشغول فعالیت شده است.
با توجه به توسعه شبکه های اجتماعی و گسترش استفاده از فضای مجازی به خصوص پس از همه‌گیری بیماری کرونا مرکز تحقیقات اعتیادهای رفتاری (addictive behaviours research center) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) با مدیریت جناب آقای دکتر هادی فرهادی روانشناس و عضو هیات علمی این واحد، در سال 1401 تاسیس شد.
اهم فعالیت‌های این مرکز در زمینه آموزش، پژوهش و درمان اعتیادهای رفتاری نوظهور(اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به بازی‌های آنلاین،اعتیاد به کار، اعتیاد به قمار، اعتیاد به خرید و خرید آنلاین، اعتیاد به جراحی پلاستیک و...)و اعتیادهای سنتی بمانند مواد مخدر و.... می‌باشد.
برنامه های پیش‌روی این مرکز در ماه‌های آینده شامل موارد زیر می باشد: تشکیل سه کار گروه پژوهش، آموزش و درمان در حوزه اعتیادهای رفتاری برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی با محوریت آشنایی عموم با اعتیادهای رفتاری برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی آشنایی با ماهیت و درمان اعتیادهای رفتاری برای متخصصان و دانشجویان رشته روانشناسی اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و بالا بردن سطح آگاهی جامعه .
تاریخ به روز رسانی:
1401/05/29
تعداد بازدید:
6581
Powered by DorsaPortal