دانشگاههاي علوم پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني خراسان شمالي   

http://nkums.ac.ir

دانشكده پزشكي، موسسه سرطان دانشگاه تهران

http://www.sph.tums.ac.ir

آكادمي علوم پزشكي ايران

http://www.ams.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اراك

http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

http://www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اروميه

http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

http://www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز‏

http://www.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ايران

http://www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ايلام

http://www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بابل

دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله تهران

http://www.bmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

http://www.bpums.ac.ir

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

http://www.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي تربيت مدرس

http://www.medicine.mainpage.net

دانشگاه علوم پزشكي تهران

http://www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

http://www.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

http://www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

http://www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي سبزوار خراسان

http://www.medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي سمنان

www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

http://www.ssu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

http://www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي فسا

http://www.fums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي قزوين

http://www.qums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

http://www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

http://www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

http://www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي گلستان

http://www.goums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

http://www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

http://www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

http://www.mazums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

http://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي همدان

http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

http://www.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي قم

http://www.muq.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1395/06/03
تعداد بازدید:
11874
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان ) مي باشد.
دانشگاه آزاد اسلامی  واحد اصفهان ( خوراسگان )
ورود اعضاء
بستن پنجره
Powered by DorsaPortal