شماره مناقصه / مزایده:
1078/ت
موضوع مناقصه / مزایده:
استعلام بهاء قطعات رایانه
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
1401/11/19
تاریخ ثبت:
1401/11/12
فایل:
Powered by DorsaPortal