.
 
 دانشكده علوم ورزشي
اين دانشكده ازسال 1372 با استفاده از اساتيد صاحب نام رشته تربيت بدني اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي نموده و به عنوان با سابقه ترين دانشگاه آزاد در مقطع تحصيلات تكميلي به تربيت نيروي متخصص پرداخته است و از سال 1386 به عنوان اولين دانشگاه آزاد اسلامي اقدام به تخصصي نمودن رشته كرده و از همان سال در مقطع ارشد در رشته هاي فيزيولوژي ورزشي و مديريت و برنامه ريزي ورزشي دانشجو پذيرفت. از سال 1390 به عنوان اولين دانشگاه آزاد اسلامي در رشته روانشناسي ورزشي و از همان سال نيز در رشته هاي رفتار حركتي و آسيب شناسي ورزشي در مقطع ارشد دانشجو پذيرفت و هم اكنون نيز در رشته هاي فيزيولوژي ورزشي، مديريت و برنامه ريزي ورزشي، روانشناسي ورزشي، رفتار حركتي ،حركات اصلاحي وآسيب شناسي ورزشي و گرايش عمومي تربيت بدني و علوم ورزشي در مقطع كارشناسي ارشد از طريق آزمون دانشجو مي پذيرد.اين دانشكده در مقطع كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته از سال 1382 اقدام به پذيرش دانشجو نمود. دانشكده علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان در حال حاضر در هر سه مقطع كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي پيوسته و كارشناني ارشد داراي 500 نفر دانشجو و 12 نفر عضو هيات علمي بوده كه 4 نفر از اعضاء دانشيار و بقيه نيز استاديار مي باشند
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/06/11
تعداد بازدید:
1325
Powered by DorsaPortal