مشمولين خدمت كه در زمان تحصيل از معافيت تحصيلي استفاده كرده اند
قابل توجه دانش آموختگان ذكوري كه مشمول خدمت بوده اند و در زمان تحصيل از معافيت تحصيلي استفاده كرده اند نامه لغو معافيت تحصيلي فارغ التحصيلان ذكور به آدرس ذكر شده در تسويه حساب آنها ارسال خواهد شد چنانچه يك ماه پس از تحويل پرونده به اداره فارغ التحصيلي نامه لغو معافيت تحصيلي خود را دريافت ننموديد از طريق مسئول نظام وظيفه دانشگاه موضوع را پيگيري نماييد.

اين دسته از فارغ التحصيلان مي توانند با ارائه يكي از مدارك زير ، مدارك فارغ التحصيلي اعم از گواهينامه موقت،دانشنامه و ريزنمرات قابل ترجمه رادريافت نمايند:
1- كارت هوشمند پايان خدمت دوره ضرورت.
2- كارت هوشمند معافيت دائم پزشكي يا كفالت.
3- برگ معافيت موقت بدون غيبت در مدت اعتبار آن.
4- گواهي اشتغال به خدمت يا تحصيل در مدت اعتبار آن (صرفأ تحويل مدرك تحصيلي مقطع قبلي)
5- گواهي صادره از نيروهاي مسلح مبني بر استخدام.
6- گواهي صادره از نيروهاي مسلح مبني بر اشتغال به خدمت كاركنان وظيفه.
7- گواهي اشتغال به خدمت متعهدين خدمت.
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/20
تعداد بازدید:
4468
Powered by DorsaPortal