آنچه دانش آموختگان پزشكي حتماً بايد بدانند
آنچه دانش آموختگان علوم پزشكي حتماً بايد بدانند:
انجام امور فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پزشكي شرايط خاص خود را داشته و در اولين مرحله پرونده در اداره امور فارغ التحصيلان مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تائيد فراغت دانشگاه از طريق سيستم پورتال،اطلاعات دانش آموخته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي انتقال مي يابد.(پيشنهاد مي گردد دانش آموختگان در اولين فرصت نسبت به تسويه حساب نهايي خود اقدام نمايند.)
در اين زمان هيچگونه مدركي در واحد صادر نمي شود اما در صورت استعلام سازمانها يا مراكز پاسخ به صورت محرمانه ارسال خواهد شد.اينك براي آشنايي بيشتر به تفكيك هر رشته مراحل انجام امور اعلام مي گردد:
رشته پرستاري(مقطع كارشناسي):
حدود 2 هفته پس از تائيد فراغت به سايت / http://tims.behdasht.gov.ir/tft مراجعه و با وارد نمودن كد ملي و در صورت مشاهده پيام" اطلاعات شما دريافت شده است" جهت معرفي به طرح به اداره طرح دانشگاه علوم پزشكي شهرستان خود مراجعه كنيد.(فقط با كارت شناسايي ملي)
پس از انجام طرح يا داشتن شرايط معافيت از طرح، گواهي مربوطه را به همراه 2 نسخه تصوير آن به اداره فارغ التحصيلان واحد ارائه نمائيد تا مراحل صدور مدرك آغاز شود.
رشته مامايي(مقطع كارشناسي):
طرح خدمت قانوني براي دانش آموختگان اين رشته اختياري مي باشد ليكن جهت اخذ مجوز صدور مدرك تحصيلي و دريافت آن انجام يكي از مراحل زير نياز است:
1-انجام طرح و ارائه اصل پايان طرح و 2 نسخه تصوير آن به اداره فارغ التحصيلي
جهت انجام طرح، حدود 2 هفته پس از تائيد فراغت در اداره فارغ التحصيلي به سايت اعلام وضعيت خدمت مشمولين طرح به آدرس: / http://tims.behdasht.gov.ir/tft مراجعه و با وارد نمودن كد ملي و در صورت مشاهده پيام" اطلاعات شما دريافت شده است" جهت معرفي به طرح به اداره طرح دانشگاه علوم پزشكي شهرستان خود مراجعه كنيد.(فقط با كارت شناسايي ملي)
2-مراجعه به اداره فارغ التحصيلي و اعلام انصراف از طرح به صورت كتبي پس از دريافت اطلاعات در سايت طرح.
در صورت تمايل به اخذ مهر نظام پزشكي،پس از تائيد فارغ التحصيلي به نظام پزشكي شهرستان خود مراجعه و درخواست نماييد تا به طور محرمانه از دانشگاه استعلام شود.شايان ذكر است پاسخ استعلام نظام پزشكي به صورت كاملاً محرمانه مي باشد لذا از مراجعه حضوري و پيگيري خودداري فرمايند.
رشته دندانپزشكي (مقطع دكتراي عمومي):
حدود 2 هفته پس از تائيد فراغت به سايت / http://tims.behdasht.gov.ir/tft مراجعه و با وارد نمودن كد ملي و در صورت مشاهده پيام" اطلاعات شما دريافت شده است " جهت معرفي به طرح به اداره طرح دانشگاه علوم پزشكي شهرستان خود مراجعه كنيد.(فقط با كارت شناسايي ملي)
فارغ التحصيلان ذكور اين رشته كه از معافيت تحصيلي استفاده كرده اند بلافاصله پس از تحويل پرونده ميتوانند در اداره فارغ التحصيلي واحد پيگيري نامه لغو معافيت تحصيلي خود باشند.
در صورت تمايل به اخذ مهر نظام پزشكي،پس از تائيد فارغ التحصيلي به نظام پزشكي شهرستان خود مراجعه و درخواست نماييد تا به طور محرمانه از دانشگاه استعلام شود .شايان ذكر است پاسخ استعلام نظام پزشكي به صورت كاملاً محرمانه مي باشد لذا از مراجعه حضوري و پيگيري خودداري فرمايند.
به اطلاع ميرساند پس از انجام طرح يا داشتن شرايط معافيت از طرح ،گواهي مربوطه را به همراه 2 نسخه تصوير آن براي به اداره فارغ التحصيلان واحد ارائه نمائيد تا مراحل صدور مدرك آغاز شود. (دانش آموختگان مرد مشمول خدمت نظام وظيفه لازم است به همراه اين مدرك اصل و 2 نسخه تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت را نيز ارائه نمايند)
رشته هاي تخصص دندانپزشكي و كارشناسي ارشد پرستاري:
از كامل بودن مدارك در پرونده آموزشي از جمله تائيديه تحصيلي مقطع پايه اطمينان حاصل نموده و:
در صورت انجام طرح قبل از تحصيل مقطع فعلي و نداشتن تعهد به محل تحصيل مقطع قبلي :از وجود گواهي پايان طرح،دانشنامه مقطع (مقاطع) قبلي،مجوز تحويل مدرك تحصيلي مقطع (مقاطع) قبلي در پرونده اطمينان حاصل نماييد.
در صورت انجام طرح قبل از تحصيل مقطع فعلي و داشتن تعهد به مقطع قبلي : از وجود گواهي پايان طرح در پرونده اطمينان يابيد ضمناً پس از انجام تعهدات به محل تحصيل قبلي خود مراجعه و دانشنامه به همراه مجوز صدور آن را دريافت و به اداره فارغ التحصيلي اين واحد تحويل نمائيد تا مراحل صدور مدرك شما آغاز گردد.
در صورت توقف طرح و يا عدم انجام طرح در مقطع قبلي، يك ماه پس از تائيد فراغت به سايت http://tims.behdasht.gov.ir/tft مراجعه و با وارد نمودن كد ملي و در صورت مشاهده پيام" اطلاعات شما دريافت شده است" جهت معرفي به طرح به اداره طرح دانشگاه علوم پزشكي شهرستان خود مراجعه كنيد.(فقط با كارت شناسايي ملي)
تاریخ به روز رسانی:
1395/05/26
تعداد بازدید:
7205
Powered by DorsaPortal