ترم آخري ها حتما بخوانند
ترم آخري ها حتماً بخوانند
با ابراز خرسندي از موفقيت شما در گذراندن دوره فعلي و آرزوي توفيق در مقاطع بالاتر نكات ذيل به منظور سهولت در امور فارغ التحصيلي به اطلاع مي رسد:
1- ازكامل بودن مدارك مورد نياز فارغ التحصيلي اطمينان حاصل نمائيد.(بدون مدرك پايه و تائيديه آن ، مدرك مقطع بالاتر صادر نمي گردد.)
2 - مندرجات مدرك مقطع پايه و تائيديه آن دقيقاً با شناسنامه و كارت شناسائي ملي همخواني داشته باشد.( به عنوان مثال كد ملي 10 رقمي است، در مداركي كه به جاي شماره شناسنامه ،شماره ملي ذكر شده اگر تعداد ارقام آن كمتر از 10 رقم باشد قابل قبول نيست.)
3 در صورتيكه پرونده تحويلي به اداره فارغ التحصيلي بدون فتوكپي كارت شناسائي ملي باشد به آموزش برگشت و مدرك صادر نمي گردد.
4 براساس بخشنامه هاي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري در مقاطع كارشناسي و كارداني به ميانگين كمتر از 12 و در مقطع كارشناسي ارشد به ميانگين كمتر از 14 مدرك تعلق نمي گيرد.
5- آدرس و تلفن هاي ذكر شده در فرم تسويه حساب بايد خوانا باشد ودرصورت تغيير آن اطلاع دهيد(.ذكر تلفن همراه خود يا يكي از بستگان نزديك جهت تماس فوري لازم است.)
6- رعايت نكردن مقررات آموزشي در واحدگيري و پيشنيازها باعث عدم صدور مدرك تحصيلي مي شود لذا موكداً توصيه مي گردد چنانچه موردي وجود دارد به شوراي آموزشي اطلاع دهيد تا در پايان تحصيلات ،بدون وقفه مدرك تحصيلي صادر گردد.
7- پشت نويسي عكسها اغلب باعث مخدوش شدن آنها مي شود، لذا عكس ها به صورت چهره به چهره در پاكت گذاشته شود،ضمناً عكس فتوكپي رنگي و كامپيوتري قابل قبول نمي باشد.(عكسها بارعايت موازين اسلامي و عرف دانشجوئي،باشد.)
تذكر مهم: چنانچه قصد داريد عكس جديد و با شرايط فوق روي مدرك شما الصاق گردد حتماً عكسهاي قبلي را از مسئول رشته خود دريافت نمائيد تا اشتباهاً استفاده نگردد.

8- هرگونه مغايرت شناسنامه با اطلاعات آزمون ورودي بايد با مدارك مستدل رفع شده باشد.
9- .چنانچه قصد تغيير در مندرجات شناسنامه از جمله حذف پسوند شهرت را داريد قبل از تحويل پرونده به اداره فارغ التحصيلي اقدام شود.
10- مدرك فارغ التحصيلي فقط به شخص فارغ التحصيل يا وكيل قانوني وي با اخذ امضاء و اثر انگشت تحويل مي گردد.
11- درخواست ريزنمرات قابل ترجمه، پس از صدور دانشنامه امكان پذير است.
12- به فارغ التحصيلانيكه از وام بلندمدت استفاده كرده اند گواهينامه موقت تحويل مي گردد، اما تحويل دانشنامه منوط به تسويه وام مي باشد.
13- اسامي دانش آموختگاني كه به موفقيت هاي علمي،شغلي و ...نائل آمده اند در دفتر افتخارات دانشگاه ثبت مي گردد،لطفاً موارد را به صورت مستدل به اداره امور فارغ التحصيلان اطلاع دهيد تا نسبت به تقدير در جشن ها اقدام شود.
14- پس از تحويل پرونده به اداره فارغ التحصيلي بلافاصله گواهينامه پايان تحصيلات صادر مي گردد ،لذا چنانچه تمايل به استفاده از ماده 47 آئين نامه آموزشي( ترميم معدل) را داريد قبل از ارسال پرونده اقدام نمائيد،پس از صدور گواهينامه تغيير در آن امكان پذير نيست.
15- دانش آموختگان ممتاز جهت بهره مندي از اين امتياز لازم است از صدور دانشنامه خود اطمينان حاصل نموده و دفترچه آزمون مقطع بالاتر را مطالعه و طبق مندرجات آن اقدام نمايند.
تاریخ به روز رسانی:
1395/05/26
تعداد بازدید:
17074
Powered by DorsaPortal