قابل توجه دانشجويان ترم آخر علوم و تحقيقات و فارغ التحصيلان علوم و تحقيقات
قابل توجه دانشجويان ترم آخر علوم و تحقيقات و فارغ التحصيلان علوم و تحقيقات
به منظور تسريع در صدور گواهينامه پايان تحصيلات لطفاً موارد ذيل را مورد توجه قرار داده و با همكاران دانشگاه هماهنگي فرمائيد تا در هنگام فارغ التحصيلي در حداقل زمان امور فارغ التحصيلي به انجام رسد:
1-از كامل بودن پرونده و وجود مدارك مشروحه ذيل اطمينان حاصل نمائيد:
- فتوكپي تمام صفحات شناسنامه
- فتوكپي دوطرف كارت شناسايي ملي
- مدرك مقطع پايه معتبر
- تسويه حساب
- تائيديه تحصيلي مقطع پايه و ريزنمرات آن
- عكس قابل قبول و غيركپي كه بر روي گواهينامه موقت استفاده مي شود و با عكس موجود در سيستم كه بر روي دانشنامه پرينت مي گردد يكسان باشد.
- تمبر مالياتي
- فيش هزينه بررسي و صدور مدارك
- فتوكپي مدرك نظام وظيفه براي آقايان
2- در موارد زير اخذ مجوز از گروه و تائيد مدير كل آموزش نياز است:
- چنانچه با پايان نامه بيش از 4 واحد درسي اخذ شده باشد.
- در مواردي كه دروس مشابه از مقطع پايه به عنوان جبراني پذيرفته شود
- اگر درسي انتخاب و به دليلي پاس نشود و در ترمهاي بعدي نيز انتخاب نشده باشد.
- چنانچه جمع تعداد واحدهاي پاس شده بيش از سرفصل دروس باشد.
- چنانچه در آزمون ورودي رشته بدون گرايش بوده و در زمان فارغ التحصيلي مدرك با گرايش صادر شود.
3-در موقع تحويل پرونده به فارغ التحصيلي علاوه بر مدارك قبلي اسناد ذيل نيز بايد پيوست گردد
-اصل صورتجلسه دفاع بدون خدشه و خط خوردگي با امضاء و مهر كامل (اين فرم بايد مطابق فرم علوم و تحقيقات بوده و تعيين سقف شده باشد)
-فرم تأييد مقاله با امضا و مهر مدير پژوهشي واحد
- صفحه اول مقاله امضا و مهر مدير پژوهشي واحد
-مجوز مرخصي ها با تائيد مدير كل آموزش(در صورت لزوم)
-در صورتيكه در هر موردي رعايت مقررات آموزشي نشده باشد مجوز لازم است.
-مجوز انتقال از واحد مبدا و مقصد براي انتقالي ها (در صورت لزوم)
-سند پذيرش (براي دانشجويان انتقالي ها اين سند از دو واحد مبدا و مقصد نياز است.)
-مجوز ميهماني به انضمام دروس معرفي شده از واحد مبدأ و كارنامه واحد مقصد (در صورت لزوم)
-مجوز افزايش سنوات (در صورت لزوم)
-وضعيت امتحان جامع براي دكتراي تخصصي
-وضعيت آزمون زبان براي دكتراي تخصصي
-شماره دانشجوئي بايد دائم بوده (اعلام شده از مركز آزمون)و با شماره موقت مدرك پايان تحصيلات صادر نمي شود.
-سوابق معادل سازي در صورت لزوم
تاریخ به روز رسانی:
1395/05/26
تعداد بازدید:
8945
Powered by DorsaPortal