مراكز تحقيقاتي
مراكز تحقيقاتي فعال دانشگاه
 
 
 

مركز تحقيقات پزشكي قانوني
رياست مركز: دكتر آرش قدوسي
مركز تحقيقات پزشكي قانوني با تصويب سازمان مركزي شروع به فعاليت نموده و دامنه فعاليت آن عبارت است از تحقيق و پژوهش در رشته هاي مختلف كارشناسي دادگاهي شامل پزشكي قانوني ، دندانپزشكي قانوني ، پرستاري قانوني ، اخلاق پزشكي و اخلاق حرفه اي در ساير رشته ها و همچنين تحقيقات جرم شناسي و آسيب هاي اجتماعي وابسته به علوم پزشكي قانوني مي باشد . اين مركز با داشتن بودجه مناسب پژوهشي آماده پذيرش طرح ها وايده هاي نوين در مبا حث فوق مي باشد.
طرح هاي مصوب مركز تحقيقات :
* طرح پژوهشي مركز تحقيقات با عنوان "ميزان رعايت رازداري در كلينيك هاي دندانپزشكي منتخب كشور از ديدگاه دندانپزشكان " .
*طرح پژوهشي مركز تحقيقات با عنوان" بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد متخصصين درمان ريشه دندان نسبت به شكايت بيماران در شهر اصفهان در سال 1394" .
*طرح پژوهشي مركز تحقيقات پزشكي قانوني با عنوان" تشخيص هويت با استفاده از راديوگرافي( سي بي سي تي ) در سيستم هاي مختلف ايمپلنت دنداني" .
*طرح پژوهشي مركز تحقيقات پزشكي قانوني با عنوان" تشخيص هويت با استفاده از راديوگرافي پري اپيكال در سيستم هاي مختلف ايمپلنت دنداني " .
*طرح پژوهشي مركز تحقيقات پزشكي قانوني با عنوان" تشخيص هويت با استفاده از نرم افزار مطب " .
* طرح پژوهشي مركز تحقيقات پزشكي قانوني با عنوان" بررسي رعايت شان و منزلت بيماران توسط دندانپزشكان در كلينيك هاي دندانپزشكي شهر اصفهان " .

مركز تحقيقات پرستاري و مراقبت سالمندي
رياست مركز: دكتر حيدر علي عابدي
اين مركز به منظور توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه علم ارتقاء سلامت سالمندي و انجام پژوهشهاي بنيادي، اپيدميولوژيك و باليني در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور بمنظور جوابگويي به نيازهاي جامعه اسلامي و تربيت نيروي انساني محقق در زمينه ارتقاء سلامت سالمندان شروع به فعاليت نموده است.
طرح هاي پژوهشي مركز تحقيقات (در حال اجراء):
الف : طرح پژوهشي مركز تحقيقاتي پرستاري و ارتقاء سالمندي با عنوان " بررسي رابطه مشكلات سلامت معنوي سالمندان مبتلاء به ديابت پس از سكته قلبي يا ويژگي هاي فردي و سوابق بيماري در مراجعين به بيمارستانهاي استان چهارمحال و بختياري " با مسئوليت خانم دكتر شايسته صالحي .
ب: طرح پژوهشي مركز تحقيقاتي پرستاري و ارتقاء سالمندي با عنوان " بررسي مصرف خود سرانه دارو در سالمندان ساكن در شهر شهركرد بر اساس مدل اعتقادي بهداشتي در سال 1393 " با مسئوليت دكتر حيدر علي عابدي .

مركز تحقيقات سلولهاي بنيادي فك و صورت
رياست مركز : دكتر مازيار ابراهيمي
هدف از تاسيس اين مركز ، استفاده از حسن همجواري دو مركز پيشرفته باليني و تحقيقاتي است تا بتوانيم هر چه بيشتر تحقيقات پيشرفته سلولي را به بالين مريض نزديك نماييم. در واقع مي توان با ايجاد اين مركز تحقيقات باليني ، قسمت وسيعي از تحقيقات و پايان نامه ها را بصورت سلسله وار در جهت تحقيقات سلول درماني هدايت نمود. بدين طريق علاوه بر درمان بيماران، اين مسير باعث ارتقا مهارت علمي اعضاي هيئت علمي ، دستياران تخصصي و دانشجويان شده، كمك شاياني در جهت توليد علم و بومي كردن آن مي نمايد.
طرح هاي پژوهشي مركز تحقيقات (درحال اجرا):
الف: طرح پژوهشي با عنوان" تعيين ميزان چسبندگي ، تكثير و تمايز سلولهاي بنيادي مغز استخوان بر روي دو داربست مختلف"" با مسئوليت دكتر وحيد اصفهانيان
ب: طرح پژوهشي مركز تحقيقات با عنوان : هيستولوژيك و تغييرات كيفي آلوئولار ريچ بعد از پيوند استخوان ناحيه دندان خارج شده با روش (Buccal pouch (در سه نوع ماده پيوند استخواني در نمونه حيواني" با مسئوليت دكتر شيرين زهرا فرهاد
پايان نامه هايي كه بعنوان طرح پژوهشي پذيرفته شده اند:
الف : پايان نامه با عنوان " تعيين ميزان چسبندگي ، تكثيروتمايز سلولهاي بنيادي مغز استخوان بر روي دو داربست مختلف" با مسئوليت: دكتر وحيد اصفهانيان .
ب: پايان نامه با عنوان " مقايسه هيستولوژيك وتغييرات كيفي آلوئولار ريج بعد از پيوند استخوان ناحيه دندان خارج شده با روش buccal pouch در سه نوع ماده پيوند استخوان در نمونه حيوان" با مسئوليت دكتر شيرين زهرا فرهاد .
پايان نامه هايي كه درمركز تحقيقات مورد حمايت مالي قرار گرفتند:
* پايان نامه با عنوان " مقايسه ميزان چسبند گي سلولهاي بنيادي ليگامان پريودنتال پيوندي استخوان " دانشجو : زهرا زجاجي نژاد استاد راهنما: دكتر وحيد اصفهانيان.
ب: پايان نامه با عنوان " مقايسه آزمايشگاهي تغييرات ابعادي كانتور ريج بعد از پيوند استخوان ناحيه دندان خارج شده با روش buccal pouch در سه نوع ماده پيوند استخواني در نمونه حيواني " دانشجو: احسان بيرنگ استاد راهنما : دكتر محمد كتابي.

مركز تحقيقات بيوفوتونيك در دندانپزشكي
رياست مركز : دكتر امير منصور شيراني
بيوفوتونيك تلفيقي از رشته هاي خاص فوتونيك )نور-ليزر و الكترونيك)، نانو تكنولوژي و بيوتكنولوژي است كه علاقه مندان به تحصيل در اين رشته با علم نور شناسي در حيطه پزشكي و بيولوژي و كار بردهاي آن، ساخت و توليد ادوات نوري در پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي و بيولوژي فعاليت مي نمايند.
شايد بتوان گفت با آمدن ايده درمان هاي با حداقل تهاجم كه در علوم پزشكي به سرعت در حال رواج است، ابزارهاي نوري (بيوفوتونيكي) بتوانند ما را به اين منظور نزديك تر كنند.
پايان نامه هايي كه در مركز تحقيقات مورد حمايت مالي قرار گرفت:
*پايان نامه با عنوان: مقايسه تاثير ليزر كم توان) 810 nmو nm LED626 ) بر ميزان ثبات و سطح ماركر هاي التهابي TL23 و2 PGEاطراف ايمپلنت در بيماران تحت درمان با over denture متكي بر ايمپلنت فك پائين، دانشجو: جعفر معماريان، استاد راهنما : دكتر محمد كتابي
پايان نامه هايي كه بعنوان طرح پژوهشي پذيرفته شده اند:
* پايان نامه با عنوان: مقايسه بين كاربرد ليزر كم توان و كورتون موضعي با كورتون موضعي به تنهايي در كاهش علايم ليكن پلان زخمي و اريتماتوس دهاني، استاد راهنما: دكتر امير منصور شيراني، دانشجو: سارا عسگريان
* پايان نامه با عنوان:تاثير ليزر كم توان در درمان درد و وزوز گوش با منشا مفصل كيجگاهي فكي، استاد راهنما: دكتر امير منصور شيراني، دانشجو: فاطمه سهيلي پور
* پايان نامه با عنوان: تاثير ماده رنگي (چاي)بر روي تغيير رنگ دندانهاي بليچ شده با ليزر در مقايسه با ساير روشهاي Office Bleaching، استاد راهنما: دكتر مسيح كاويان،دانشجو: سيده مريم مير مهدي
* پايان نامه با عنوان: بررسي استحكام باند برشي كامپوزيت با سطح ميناي تغيير يافته به وسيله ليزر اربيوم با دو نوع ماده باندينگ خود اچ شونده، استاد راهنما: دكتر مسيح كاويان، دانشجو: آوا احمدي

مركز تحقيقات طب سنتي و گياهان دارويي
رياست مركز: دكتر محمد علي ضيا ء
اين مؤسسه با رويكرد سلامت جسم و كارآفريني براي مردم، توانمندسازي فارغ التحصيلان دانشگاه ها، آكادميك كردن مباحث طب سنتي و گياهان دارويي و اجراي طرح هاي توليدي، آموزشي، خدمات فني مهندسي و مشاوره اي و ايجاد مراكز درماني سلامتكده، ايجاد شركت هاي تعاوني دانش بنيان با استفاده از نخبگان كارآفرين و خيرين و N.G.O هاي سرمايه گذار بصورت كاملاً غير انتفاعي فعاليت خواهد كرد.
طرح هاي پژوهشي مركز تحقيقات (در حال اجرا) :
* طرح پژوهشي مركز تحقيقات با عنوان " بررسي تاثير افزودن پودر و عصاره سير به سس مايونز در جلوگيري از رشد قارچ هاي ساپروفيت رشته اي ومخمري و مقايسه آن با سس هاي موجود در بازار و سس هاي فاقد مواد نگهدارنده " با مسئوليت دكتر محمد علي ضياء .
* طرح پژوهشي مركز تحقيقات با عنوان" بررسي تاثير افزودن پودر برگ خرفه به عنوان عامل ضد قارچ و غير مغذي بر كيفيت و بياتي نان تست" با مسئوليت دكتر محمد گلي .
*طرح پژوهشي مركز تحقيقات با عنوان " پاسخ فيتو شيميائي و مرفو لوژيكي سرخارگل به محلول پاشي متانول واتانول " با مسئوليت دكتر جواد طباطبائيان .
*طرح پژوهشي مركز تحقيقات با عنوان"بررسي مقايسه اسيد هاي چرب موجود در گياهان دارويي شاهدانه و كتان" با مسئوليت مهندس كامران صفوي .
مركز تحقيقات رباتيك
رياست مركز : دكتر مجيد دلشاد
مركز تحقيقات رباتيك و مكاترونيك بمنظور ايجاد بستر تحقيقاتي مناسب براي دانشجويان مهندسي برق و كامپيوتر در زمينه هوش مصنوعي ، پردازش تصوير كنترل و غيره ايجاد گرديده است .اين مركز هم اكنون پروژه هاي متعددي نظير ساخت ربات انسان نماي بزرگ، ساخت ربات پرنده هوشمند و ساخت كنترل كننده هاي صنعتي را اجرا نموده است.

مركز تحقيقات بيابان زايي و بيابان زدايي
رياست مركز : دكتر احمد جلاليان
مركز تحقيقات بيابان زدايي و بيابان زايي به منظور انجام فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي و تحقيقاتي با تصويب سازمان مركزي شروع به فعاليت نموده است و با توجه به بحران پراكنش ريزگردها و روند رو به افزايش بيابان زدايي و فرسايش بادي در كشور بخصوص منطقه مركزي ايران از جمله استان اصفهان و لزوم چنين مركز تحقيقاتي،تاسيس گرديده است.
طرح پژوهشي برون دا نشگا هي( در حال اجرا) :
الف:طرح پژوهشي مركز تحقيقات با عنوان" پروژه تثبيت ريز گردها با استفاده از مالش رسي" با مسئوليت دكتر احمد جلاليان و دكتر مرجان پديدار نيا . با هماهنگي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري.

مركز تحقيقات آموزشي توليدات گلخانه اي
مدير مركز : مهندس مصطفي دهقاني
مركز تحقيقات گلخانه اي را دا نشگاه با توجه به پتانسيل خود وگسترش سطح زير كشت محصولات گلخانه اي در استان اصفهان و ضرورت پژوهش در اين ارتباط ( به منظور ارتقاء كيفيت و كميت و بهينه سازي توليد و شناسايي و پيشنهاد محصولات جديد و جايگزين) ايجاد نموده است .

مركز تحقيقات كشاورزي ارگانيك
مدير مركز :دكتر مهشيد جهادي
امروزه رويكرد جهاني به سمت كشاورزي ارگانيك است . در اين سيستم كه كشاورزي بيولوژيك و پايدار ناميده مي شود تلاش بر اين است كه از نهاده هايي كه منشاء شيميايي ندارند استفاده شود . از مصرف (كود هاي شيميايي، سموم ،هورمون و.....) كه با كشاورزي مدرن در تضاد است استفاده نشود و در محصولات (زراعي، باغي و دامي) جلو گيري مي شود.

مركز تحقيقات آب ايران (با رويكرد زاينده رود)
رياست مركز : دكتر پيام نجفي
دانشگاه مركز تحقيقات آب را با توجه به كمبود بارش ساليانه ، بمنظور ا رائه برنامه هاي آبخيزداري والگوهاي جديد و طرح احياي منابع طبيعي كه بتواند با بحران كم آبي مقابله كند ايجاد نموده است.

مركز تحقيقات بتن
رياست مركز:دكتر محمد نجار
صنعت بتن و صنايع وابسته به آن از زير ساخت هاي توسعه محسوب مي شود. با توجه به اهميت آن در ساخت و ساز و بمنظور بررسي كيفيت و خواص مقاومت و دوام آن ، اين مركز تحقيقات راه اندازي و تاسيس گرديده است. ودر اين راستا تفاهم نامه اي با شركت پالايش قطران (زغال سنگ) در مورد فوق روان كننده در ساخت بتن منعقد نموده اند.

مركز تحقيقات اصلاح و توليد بذر
رياست مركز:مهندس عبد الرضا اقتداري
بذر به عنوان ركن اصلي توليد در كشاورزي مطرح بوده است و اصلاح و توليد آن با شرايط مساعدو آب و هوايي متغيرميتواند با افزايش عملكرد بالا و چشمگير محصولات ، خدمت بزرگ و شاياني را ارائه نمايد.
طرح هاي پژوهشي برون دانشگاهي (در حال اجرا)
*طرح پژوهشي مركز تحقيقات با عنوان" طرح توليد بذر اصلاح شده سيفي هاي مهم ايران" با مسئوليت مهندس عبدالرضا اقتداري با هماهنگي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري.
* طرح پژوهشي مركز تحقيقات با عنوان" طرح توليد بذر هيبريد فلفل گلخانه اي" با مسئوليت دكتر مريم گل آبادي و مهندس عبدالرضا اقتداري. با هماهنگي سازمان جهاد كشاورزي .
* طرح پژوهشي مركز تحقيقات با عنوان" طرح توليد بذر كنجد" با مسئوليت مهندس عبالرضا اقتداري و با هماهنگي وزارت دفاع .

مركز تحقيقات پسماند و پساب
رياست مركز:دكتر هادي رادنژاد
مركز تحقيقات پسماند و پساب دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان داراي مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مجوز آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست مي­باشد. لذا با بهره­گيري از كادر مجرب و متخصص در زمينه محيط زيست، آماده ارائه خدمات در زمينه پايش خوداظهاري محيط زيست در صنايع، مديريت مسائل زيست­محيطي، خدمات مشاوره­اي و انجام آزمايش­هاي شيميايي و ميكروبي مواد زائد جامد، هوا، آب و فاضلاب، خاك و آلاينده­هاي زيست محيطي مي­باشد.
جهت اطلاعات بيشتر با شماره 03135354117تماس حاصل نماييد.

مركز تحقيقات و پژوهش پيشگيري ازاعتياد به مواد مخدر
رياست مركز:دكتر سيد حميد آتش پور
اعتياد به مواد مخدر هم اكنون در كشور هاي در حال توسعه به يك معضل بزرگ تبديل شده است كه رهايي از اين معضل اجتماعي نياز به دانش متناسب با مقتضيات زمان دارد. از طرفي با توجه به نوع مواد مخدر مصرفي ودانش و علم درمان مواد مخدر جديد و همچنين پيشگيري از ابتلاي به آن يك ضرورت اجتناب ناپذير است كه نياز به تحقيقات دامنه دار دارد.

مركز توسعه آموزش و تحقيق (ERDC )
رياست مركز:دكتر محمد علي نادي
دانشگاه بمنظور مهارتهاي پژوهشي وبرگزاري كارگاه هاي تخصصي و آموزشي و مشاوره هاي علمي ، مركز آموزش و تحقيق را ايجاد و راه اندازي نموده است.

مركز تحقيقات سم شناسي
رياست مركز:دكتر محمد مهدي قيصري
مركز تحقيقات سم شناسي بمنظور ارزيابي محصولات كشاورزي در استفاده از آفت كشهاي مجاز وميزان مصرف آن و غير مجاز و آناليز آب و اينكه استاندارد سموم رعايت گردد ايجاد گرديده است.

تاریخ به روز رسانی:
1395/07/24
تعداد بازدید:
3237
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان ) مي باشد.
Powered by DorsaPortal