رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF تأثیر12هفته تمرینات منتخب پیشگیری از آسیب بر ریسک فاکتورهای درونی مچ پای فوتبالیست های مرد حرفه ای
پدید آورنده : حمزه فتاحیان
سال دفاع : 1395/05/05
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي- حركات اصلاحي
استاد راهنما : آقاي دکتر نادر رهنما شماره دانشجو : 930470421
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF بررسی رابطه آبدیدگی ،اصالت شخصیت ، بازیگوشی و کنجکاوی با رضایت از زندگی درکارکنان بازنشسته صنعت نفت اصفهان
پدید آورنده : شهین سعادت خواه
سال دفاع : 1395/11/30
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : روانشناسي عمومي
استاد راهنما : خانم دکتر ایلناز سجادیان شماره دانشجو : 930362226
استاد مشاور : آقاي دکتر امیر قمرانی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF بررسی رابطه آبدیدگی ،اصالت شخصیت ، بازیگوشی و کنجکاوی با رضایت از زندگی درکارکنان بازنشسته صنعت نفت اصفهان
پدید آورنده : شهين سعادت خواه
سال دفاع : 1395/11/30
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روانشناسي عمومي
استاد راهنما : خانم دکتر ایلناز سجادیان شماره دانشجو : 930362226
استاد مشاور : آقاي دکتر امیر قمرانی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF طراحی استادیوم فوتبال شهرکرد با تاکید بر معماری های- تک
پدید آورنده : مریم صالحی خراجی
سال دفاع : 1395/07/15
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مهندسي معماري
استاد راهنما : آقاي دکتر عبدالحسین شاهکار شماره دانشجو : 911096191
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF بررسی تاثیر تمرکز ساختار بازار بر عملکرد مالی بانک ها و موسسات اعتباری در ایران
پدید آورنده : معصومه منتظرالقائم
سال دفاع : 1395/11/30
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : مديريت دولتي - بودجه و ماليه عمومي
استاد راهنما : آقاي دکتر مهدی فدائی شماره دانشجو : 920076699
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF بررسی تاثیر تمرکز ساختار بازار بر عملکرد مالی بانک ها و موسسات اعتباری در ایران
پدید آورنده : معصومه منتظرالقائم
سال دفاع : 1395/11/30
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مديريت دولتي - مديريت مالي دولتي
استاد راهنما : آقاي دکتر مهدی فدائی شماره دانشجو : 920076699
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF تآثیر ۱۲ هفته تمرینات مقاومتی با کش تراباند برروی ناهنجاری سر به جلو در کارکنان بانکهای شهرستان شیراز
پدید آورنده : راضیه هوشمندی
سال دفاع : 1395/03/26
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي- حركات اصلاحي
استاد راهنما : آقاي دکتر غلامعلی قاسمی شماره دانشجو : 920610451
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF رابطه نگرش نامطلوب محیطی بارفتار شهروندی سازمانی ونقش میانجی گری آنومی سازمانی
پدید آورنده : شكوفه تشكر
سال دفاع : 1396/06/08
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مديريت آموزشي
استاد راهنما : خانم دکتر بدری شاه طالبی حسین آبادی شماره دانشجو : 940040761
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF نقش سرمایه فکری بر استقرار تفکر استراتژیک در سازمان های ورزشی
پدید آورنده : مینا جعفرپور
سال دفاع : 1395/07/06
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي
استاد راهنما : آقاي دکتر رسول نظری شماره دانشجو : 930442984
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثر بخشی گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر ادراک درد، کیفیت خواب، خستگی و درماندگی روان شناختی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
پدید آورنده : ندا غفاري نيكو جونقاني
سال دفاع : 1395/11/30
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تربيت بدني وعلوم ورزشي - روانشناسي ورزشي
استاد راهنما : خانم دکتر ایلناز سجادیان شماره دانشجو : 920015942
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثر بخشی گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر ادراک درد، کیفیت خواب، خستگی و درماندگی روان شناختی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
پدید آورنده : ندا غفاری نیکو جونقانی
سال دفاع : 1395/11/30
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : تربيت بدني وعلوم ورزشي - روانشناسي ورزشي
استاد راهنما : خانم دکتر ایلناز سجادیان شماره دانشجو : 920015942
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثربخشی آموزش پردازش اطلاعات شناختی بر افزایش مولفه های خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پدید آورنده : نجمه نادری
سال دفاع : 1395/11/24
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : علوم تربيتي - برنامه ريزي آموزشي
استاد راهنما : آقاي دکتر احمد شعبانی شماره دانشجو : 930323040
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثربخشی آموزش پردازش اطلاعات شناختی بر افزایش مولفه های خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پدید آورنده : نجمه نادري
سال دفاع : 1395/11/24
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم تربيتي - برنامه ريزي آموزشي
استاد راهنما : آقاي دکتر احمد شعبانی شماره دانشجو : 930323040
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثربخشی آموزش شناختی رفتاری به صورت فردی بر اضطراب ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان شهرکرد
پدید آورنده : جواد علیدوستی شهرکی
سال دفاع : 1395/06/23
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
استاد راهنما : آقاي دکتر محمد ربیعی شماره دانشجو : 930477216
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF ارزیابی و ارائه مدل نرم افزاری مشخصات هندسی خودروی طرح در آیین نامه راه ها بر اساس خودروهای موجود در کشور
پدید آورنده : داود رشیدی
سال دفاع : 1395/06/24
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مهندسي عمران - مهندسي راه و ترابري
استاد راهنما : آقاي دکتر علیرضا باقریه شماره دانشجو : 920646608
استاد مشاور : آقاي دکتر سیدمهدی ابطحی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF ارزیابی کارایی مالی و بهره وری کل عوامل در شرکت ملی گاز ایران (با رویکرد تحلیل پوششی داده ها DEA و شاخص مالم کوئیست MQ)
پدید آورنده : فلامرز لطفي خرزوقي
سال دفاع : 1396/06/26
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مديريت دولتي - مديريت مالي دولتي
استاد راهنما : خانم دکتر مهربان هادی پیکانی شماره دانشجو : 940251189
استاد مشاور : آقاي دکتر مهدی فدائی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF بررسی تاثیر محلولپاشی جداگانه و مخلوط سیلیس و ایمیدا کلوپراید(کنفیدور) روی شته سبز جالیز Aphlis gossypii در شرایط گلخانه
پدید آورنده : آرزو بنی هاشمی دهکردی
سال دفاع : 1395/04/05
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مهندسي كشاورزي - حشره شناسي كشاورزي
استاد راهنما : آقاي دکتر بیژن حاتمی شماره دانشجو : 890636785
استاد مشاور : آقاي دکتر اسماعیل محمودی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF بررسی رابطه بین رهبری مثبت گرا و توسعه حرفه ای با نقش میاجی حمایت سازمانی دبیران اول و دوم متوسطه شهر اصفهان
پدید آورنده : مهدخت ده مرده
سال دفاع : 1396/06/14
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مديريت آموزشي
استاد راهنما : آقاي دکتر رضا هویدا شماره دانشجو : 930479387
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF بررسی رابطه ی هوش هیجانی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدائی شهر اصفهان
پدید آورنده : سمانه سلیمی بابوکانی
سال دفاع : 1395/11/20
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : علوم تربيتي - برنامه ريزي آموزشي
استاد راهنما : خانم دکتر زهره سعادتمند شماره دانشجو : 920583994
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF بررسی رابطه ی هوش هیجانی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدائی شهر اصفهان
پدید آورنده : سمانه سليمي بابوكاني
سال دفاع : 1395/11/20
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم تربيتي - برنامه ريزي آموزشي
استاد راهنما : خانم دکتر زهره سعادتمند شماره دانشجو : 920583994
مشاهده چکیده
صفحه 1 از 605 2 3 4 5 6
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;