رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF تأثیر12هفته تمرینات منتخب پیشگیری از آسیب بر ریسک فاکتورهای درونی مچ پای فوتبالیست های مرد حرفه ای
پدید آورنده : حمزه فتاحیان
سال دفاع : 1395/05/05
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي- حركات اصلاحي
استاد راهنما : آقاي دکتر نادر رهنما شماره دانشجو : 930470421
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF بررسی رابطه آبدیدگی ،اصالت شخصیت ، بازیگوشی و کنجکاوی با رضایت از زندگی درکارکنان بازنشسته صنعت نفت اصفهان
پدید آورنده : شهین سعادت خواه
سال دفاع : 1395/11/30
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : روانشناسي عمومي
استاد راهنما : خانم دکتر ایلناز سجادیان شماره دانشجو : 930362226
استاد مشاور : آقاي دکتر امیر قمرانی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF طراحی استادیوم فوتبال شهرکرد با تاکید بر معماری های- تک
پدید آورنده : مریم صالحی خراجی
سال دفاع : 1395/07/15
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مهندسي معماري
استاد راهنما : آقاي دکتر عبدالحسین شاهکار شماره دانشجو : 911096191
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF بررسی تاثیر تمرکز ساختار بازار بر عملکرد مالی بانک ها و موسسات اعتباری در ایران
پدید آورنده : معصومه منتظرالقائم
سال دفاع : 1395/11/30
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : مديريت دولتي - بودجه و ماليه عمومي
استاد راهنما : آقاي دکتر مهدی فدائی شماره دانشجو : 920076699
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF تآثیر ۱۲ هفته تمرینات مقاومتی با کش تراباند برروی ناهنجاری سر به جلو در کارکنان بانکهای شهرستان شیراز
پدید آورنده : راضیه هوشمندی
سال دفاع : 1395/03/26
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي- حركات اصلاحي
استاد راهنما : آقاي دکتر غلامعلی قاسمی شماره دانشجو : 920610451
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF نقش سرمایه فکری بر استقرار تفکر استراتژیک در سازمان های ورزشی
پدید آورنده : مینا جعفرپور
سال دفاع : 1395/07/06
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي
استاد راهنما : آقاي دکتر رسول نظری شماره دانشجو : 930442984
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثر بخشی گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر ادراک درد، کیفیت خواب، خستگی و درماندگی روان شناختی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
پدید آورنده : ندا غفاری نیکو جونقانی
سال دفاع : 1395/11/30
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : تربيت بدني وعلوم ورزشي - روانشناسي ورزشي
استاد راهنما : خانم دکتر ایلناز سجادیان شماره دانشجو : 920015942
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثربخشی آموزش پردازش اطلاعات شناختی بر افزایش مولفه های خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پدید آورنده : نجمه نادری
سال دفاع : 1395/11/24
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : علوم تربيتي - برنامه ريزي آموزشي
استاد راهنما : آقاي دکتر احمد شعبانی شماره دانشجو : 930323040
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثربخشی آموزش شناختی رفتاری به صورت فردی بر اضطراب ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان شهرکرد
پدید آورنده : جواد علیدوستی شهرکی
سال دفاع : 1395/06/23
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
استاد راهنما : آقاي دکتر محمد ربیعی شماره دانشجو : 930477216
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF ارزیابی و ارائه مدل نرم افزاری مشخصات هندسی خودروی طرح در آیین نامه راه ها بر اساس خودروهای موجود در کشور
پدید آورنده : داود رشیدی
سال دفاع : 1395/06/24
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مهندسي عمران - مهندسي راه و ترابري
استاد راهنما : آقاي دکتر علیرضا باقریه شماره دانشجو : 920646608
استاد مشاور : آقاي دکتر سیدمهدی ابطحی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF بررسی تاثیر محلولپاشی جداگانه و مخلوط سیلیس و ایمیدا کلوپراید(کنفیدور) روی شته سبز جالیز Aphlis gossypii در شرایط گلخانه
پدید آورنده : آرزو بنی هاشمی دهکردی
سال دفاع : 1395/04/05
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مهندسي كشاورزي - حشره شناسي كشاورزي
استاد راهنما : آقاي دکتر بیژن حاتمی شماره دانشجو : 890636785
استاد مشاور : آقاي دکتر اسماعیل محمودی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF بررسی رابطه ی هوش هیجانی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدائی شهر اصفهان
پدید آورنده : سمانه سلیمی بابوکانی
سال دفاع : 1395/11/20
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : علوم تربيتي - برنامه ريزي آموزشي
استاد راهنما : خانم دکتر زهره سعادتمند شماره دانشجو : 920583994
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF تأثیر پیاده سازی خوشه صنعتی فرش ماشینی شهرستان کاشان بر میزان صادرات فرش ماشینی استان اصفهان
پدید آورنده : اکبر جدیدی
سال دفاع : 1395/01/31
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مديريت دولتي - طراحي سازمانهاي دولتي
استاد راهنما : آقاي دکتر سیدرسول آقاداود جلفائی شماره دانشجو : 920013585
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF تاثیر ادراک کارکنان از کنترل رسمی و غیر رسمی بانک بر قصد نقض حریم شخصی مشتریان بانک ملی اصفهان
پدید آورنده : رضا رحیمی
سال دفاع : 1395/06/24
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مديريت دولتي- مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
استاد راهنما : آقاي دکتر حمیدرضا پیکری شماره دانشجو : 920585390
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF تاثیر استفاده از منابع مختلف غلات به همراه علوفه یونجه در جیره آغازین بر عملکرد رشد، قابلیت هضم و برخی از فراسنجه های خونی گوساله های هلشتاین
پدید آورنده : بهشته داوری دولت آبادی
سال دفاع : 1395/11/30
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : مهندسي كشاورزي علوم دامي - تغذيه دام
استاد راهنما : آقاي دکتر امیرداور فروزنده شهرکی شماره دانشجو : 930410131
استاد مشاور : آقاي دکتر پیروز شاکری
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF تاثیر انواع الیاف بر خواص مکانیکی بتن سبک خود تراکم
پدید آورنده : علی ابراهیمی
سال دفاع : 1395/11/24
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : مهندسي عمران - مهندسي زلزله
استاد راهنما : آقاي دکتر علی خوش فطرت شماره دانشجو : 930324590
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF َ تحليل گفتمان انتقادي ترجمه فارسي سر خط خبرها در خبرگزاريهاي دولتي: چارچوب ايدوئولوژيک ون دايک
پدید آورنده : مريم زماني فروشاني
سال دفاع : 1394/07/20
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مترجمي زبان انگليسي
استاد راهنما : حسین حیدری تبریزی شماره دانشجو : 920027388
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF تحلیل مبانی جرم شناسی دام گستری در نظام عدالت کیفری
پدید آورنده : وجیهه درخشانی
سال دفاع : 1395/11/28
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : حقوق جزا و جرم شناسي
استاد راهنما : آقاي دکتر مهدی نقوی شماره دانشجو : 91821100049
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF ترجمه ی کتاب تکنولوژی پرورش کرم خاکی
پدید آورنده : صدیقه مرادی
سال دفاع : 1395/11/02
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : مترجمي زبان انگليسي
استاد راهنما : آقاي دکتر حمیدرضا حق وردی شماره دانشجو : 900778864
استاد مشاور : آقاي دکتر هادی رادنژاد
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF چینه نگاری سکانسی و دیاژنز واحد 2 K در سازند کنگان زیرین در چاه SP12 در میدان گازی پارس جنوبی
پدید آورنده : سید مسعود هاشمی
سال دفاع : 1395/11/26
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : زمين شناسي - سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي
استاد راهنما : آقاي دکتر عبدالحسین کنگازیان شماره دانشجو : 910614966
مشاهده چکیده
صفحه 1 از 477 2 3 4 5 6
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;