رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF تاثیر انواع الیاف بر خواص مکانیکی بتن سبک خود تراکم
پدید آورنده : علی ابراهیمی
سال دفاع : 1395/11/24
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : مهندسي عمران - مهندسي زلزله
استاد راهنما : آقاي دکتر علی خوش فطرت شماره دانشجو : 930324590
چکیده :
مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمان‌ها روش‌های گوناگونی دارد که یکی از آن روش‌ها، سبک‌سازی می‌باشد. بتن سبک سازه‌ای خودمتراکم یکی از ایده آل ترین انواع بتن برای استفاده در پروژه‌های مهندسی می‌باشد؛ زیرا با به ‌کارگیری آن، بار مرده سازه کاهش‌یافته و نیروهای جانبی ناشی از زلزله کاهش می‌یابد و درضمن نیازی به متراكم و ویبره کردن نخواهد داشت. با توجه به ضعف بتن سبک در فشار و کشش نسبت به بتن معمولی لازمست به نحوی این خواص تامین گردد. در سالهاي اخير تحقيقاتي در مورد استفاده از الیاف در این نوع بتن انجام شده است تا این نقطه ضعف جبران گردد. در اين تحقيق تاثیر استفاده از الیاف مختلف در بتن سبک خود متراکم به روش آزمایشگاهی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. الياف هاي استفاده شده و درصدهای حجمي عبارتند از: فولاد (2/0 ،3/0 ، 4/0 ،5/0 ، 8/0)، پلي پروپيلن (05/0 ،1/0 ،15/0 ،2/0 ،3/0) و شيشه (05/0 ،1/0 ،15/0 ،2/0 ،3/0). آزمايش هاي بتن سخت شده شامل مقاومت فشاري، مقاومت كششي، مدول الاستيسيته و جذب آب و همچنين آزمايش هاي رئولوژي بتن تازه شامل آزمايش هاي جريان اسلامپ ،T50، قيف V و جعبه L-box بر روي نمونه ها انجام شده است. پس از يافتن مقدار بهينه الياف فولادي، شيشه و پلي پروپيلن، تاثير مصرف اين الياف مورد مقایسه قرارگرفته است. از نتايج بدست آمده مشاهده شده است كه در مورد مقاومت فشاري و كششي و مدول الاستيسيته ديناميكي در سن 28 روزه تاثير استفاده از الياف فولادي بیشتر از الیاف شيشه و الياف شيشه نيز بیشتر از الیاف پلي پروپيلن بوده است. درصد افزايش مقاومت فشاري نسبت به نمونه بدون الیاف در نمونه دارای الیاف فولادي 7/23 درصد، در نمونه دارای الیاف شيشه 5/18 درصد و در نمونه دارای الیاف پلي پروپيلن 5/6 درصد بوده است و درصد افزايش مقاومت كششي در نمونه دارای الیاف فولادي 64 درصد، در نمونه دارای الیاف شيشه 40 درصد و در نمونه دارای الیاف پلي پروپيلن 20 درصد بوده است. مدول الاستيسيته نمونه دارای الياف فولادي 10 درصد، الياف شيشه 8 درصد و الیاف پلي پروپيلن 2 درصد نسبت به نمونه بدون الياف افزايش پيدا كرده است. نتایج آزمايش درصد جذب آب نشان داده كه درصد جذب آب نمونه دارای الياف شيشه از همه كمتر بوده است و نسبت به نمونه بدون الياف كاهش 48 درصدي جذب آب مشاهده شده است. در مورد بتن تازه، با افزودن الياف، كارايي بتن كم شده است ولی نمونه هاي دارای الياف در حالت بهينه فشاري، خواص رئولوژي لازم جهت بتن خود متراکم را تقريبا فراهم نموده اند.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;