رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF تحلیل مبانی جرم شناسی دام گستری در نظام عدالت کیفری
پدید آورنده : وجیهه درخشانی
سال دفاع : 1395/11/28
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : حقوق جزا و جرم شناسي
استاد راهنما : آقاي دکتر مهدی نقوی شماره دانشجو : 91821100049
چکیده :
دادرسی کیفری از مراحل مختلفی تشکیل شده است. وقوع جرم، نقطه آغاز این فرایند و اثبات جرم و بالتبع، محکوم نمودن فرد، نقطه پایان آن است. قدرت عمومی‌‌جامعه که منتخب مردم آن جامعه است، این فرایند رسیدگی و دادرسی را به مقامات دستگاه عدالت کیفری خود که متشکل از ضابطان دادگستری یا پلیس، قضات دادسرا و قضات دادگاه هستند، سپرده‌اند و از آنان انتظار دارند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند. اما با عنایت به پیچیده تر شدن جرایم و بالارفتن هوش و درایت مرتکبان جرم، مخصوصاً مجرمین سابقه دار و تکرار کنندگان بزه، مقامات قضایی و انتظامی‌‌در اجرای وظایف خود با سختی و مشکل روبه رو می‌شوند چرا که ادله سنتی و متدوالی که آنان می‌‌توانند مورد استفاده قرار دهند، توانایی رویارویی با این گونه جرایم و مجرمان را نخواهد داشت. توسل به عملیات دام گستری در مرحله وقوع یا اثبات جرم، یکی از شیوه‌هایی است که مقامات قضایی با دست یازیدن به آن، به یکی از مهمترین اهداف خود می‌رسند یعنی کشف یا اثبات جرایمی‌‌ که حتی خرد و کوچک ترین آنها‌ها هم، در هر صورت موجب برهم زدن نظم عمومی‌‌جامعه می‌‌شود. لیکن استفاده از این روش، نه تنها با مهمترین وظیفه مقامات قضایی، یعنی پیشگیری از جرم در تعارض قرار می‌‌گیرد بلکه موجب تنزل شأن و منزلت آنها نزد مردم جامعه هم می‌‌شود.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;