رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF ترجمه ی کتاب تکنولوژی پرورش کرم خاکی
پدید آورنده : صدیقه مرادی
سال دفاع : 1395/11/02
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : مترجمي زبان انگليسي
استاد راهنما : آقاي دکتر حمیدرضا حق وردی شماره دانشجو : 900778864
استاد مشاور : آقاي دکتر هادی رادنژاد
چکیده :
کتاب حاضر مشتمل بر 35 بخش بوده و به توصیه ی اساتید گروه پسماند دانشکده ی کشاورزی دانشگاه خوراسگان ترجمه شده است.این کتاب به تلاش سه محقق برجسته ی همین رشته جمع آوری شده است و راهنمای خوبی برای دانشجویان و علاقمندان در زمینه ی تکثیر کرم خاکی و تولید کود کرمی با استفاده از پسماند های آلی میباشد. بخش های ابتدایی این کتاب به تاریخچه و چگونگی پیدایش این فن آوری و نیز گونه ی کرم های مورد استفاده در نقاط جغرافیایی متفاوت میپردازد. در ادامه چگونگی تولید کود کرمی در مقیاس های متفاوت و با استفاده از تجهیزات مختلف به شرح وتفصیل بیان میشود. نتایج حاصل از تست این محصولات برروی گیاهان مختلف در بخش های بعدی نشان داده شده و با محصولات مشابه مقایسه میشود. در پایان نحوه یتوسعه ی این علم در کشورهای مختلف و مزایای آن برای مردم بیان میشود.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;