رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF کاربرد تکنیک بیان داستان به منظور بهبود تفکر انتقادی و فصاحت کلام زبان آموزان ایرانی در سطوح متوسطه ی آموزش زبان
پدید آورنده : سپیده ارباب زاده
سال دفاع : 1395/06/28
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : آموزش زبان انگليسي
استاد راهنما : آقاي دکتر رضا بی ریا شماره دانشجو : 920583919
چکیده :
هدف اين مطالعه بررسي تاثير تکنيک بيان شفاهي داستان روي تفکر انتقادي و فصاحت کلام در ميان دانش آموزان سطح متوسطه است.براي اين منظور 60 دانش اموز زن و مرد در محدوده ي سني 20 تا 25 سال با ميانگين 23 به صورت کاملا تصادفي انتخاب کرديم.براي حصول اطمينان از همساني شرکت کننده ها يک تست اکسفورد برگزار شد.شرکت کننده ها به دو گروه 30 نفره الف و ب تقسيم شدند.در اين مطالعه هيچ گروه کنترلي وجود نداشت.در گروه الف اثر بيان شفاهي داستان روي فصاحت کلام و در گروه ب روي تفکر انتقادي بررسي شد.براي انتخاب نمونه تست اکسفورد ميان دانش اموزان توزيع شد.بعد از بررسي فصاحت کلام و توانايي مکالمه دانش اموزان يک سري داستان کوتاه بين انها توريع و از انها خواسته شد که خلاصه ي داستان ها رو بنويسند.اين روند براي 10 روز ادامه داشت و پس از پايان ان يک تست مکالمه براي گروه الف و يک پرسشنامه مرتبط با تفکر انتقادي ميان گروه ب توزيع شد و نتايج انها بررسي و اناليز شد و در نهايت نتيجه گيري صورت گرفت.به طور خلاصه تاثير در اين مطالعه اين تکنيک مثبت ارزيابي شد.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;