رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF بررسی تاثیر محلولپاشی جداگانه و مخلوط سیلیس و ایمیدا کلوپراید(کنفیدور) روی شته سبز جالیز Aphlis gossypii در شرایط گلخانه
پدید آورنده : آرزو بنی هاشمی دهکردی
سال دفاع : 1395/04/05
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مهندسي كشاورزي - حشره شناسي كشاورزي
استاد راهنما : آقاي دکتر بیژن حاتمی شماره دانشجو : 890636785
استاد مشاور : آقاي دکتر اسماعیل محمودی
چکیده :
گياه خيار با نام علمي Cucumissativus از خانواده كدوئيان مي¬باشد که کاربرد فراواني دارد ولي به علت آفات زياد خيار از جمله شته جاليزي که يک آفت خسارت¬زا در اين گياه است و با مكيدن شيره نباتي گياه را دچار فقر مواد كربوهيدراته نموده و‌آن را از رشد و نمو نهايي باز مي¬دارد. سم کنفيدور به علت اينکه حشره‌کشي سيستميک، از گروه ايميدازول است، و با نحوه اثر تماسي و گوارشي طيف وسيعي از آفات نظير شته¬ها، مگس¬هاي سفيد و زنجرک¬ها را کنترل مي¬کند. بنابراين در اين مطالعه به بررسي اثر سم کنفيدور وسيليس در ازبين بردن شته جاليزي پرداخته شدکه آزمايش با استفاده ازمحلول پاشي با ترکيب سيليس 5/0 و 1 و 5/1در هزار و سم کنفيدور 1در هزار بصورت جداگانه روي بوته¬هاي خياري که در معرض آفت شته جاليزي قرارداده شده بودند و در آزمايش ديگر تاثير بهترين ترکيب سيليس و سم ايميداکلوپرايد روي گياهان آلوده به شته جاليز درقالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي بررسي شد و تجزيه و تحليل داده¬ها با نرم افزار SAS انجام شد. نتايج حاصله بيانگر تاثير سيليس روي کنترل شته جاليز به تنهايي و به نسبت 5/1 در هزار و بعد از آن ترکيب سيليس 1 در هزار و سم ايميداکلوپرايد روي شته جاليز در شرايط گلخانه¬اي بود. اين نتيجه حاصل شد که سيليس به تنهايي و به غلظت 5/1 در هزار تاثير زيادي در کنترل آفات مکنده از جمله شته جاليز داشته است و مي¬تواند در کنترل تلفيقي آفات گلخانه¬اي بکار گرفته شود. همچنين استفاده از اين غلظت سيليس با توجه به تاثيري که روي بافت¬هاي گياهي مي¬گذارد همراه با سم ايميداکلوپرايد در کنترل سريع شته جاليز بسيار موفق بوده است و مي¬تواند جايگزين استفاده از سموم شيميايي با دوام زياد گردد. باتوجه به اينکه امروزه آفت کش ايميداکلوپرايد به صورت گسترده در کنترل آفت مذکور استفاده مي‌گردد ولي دوام اثر طولاني آن يکي از معايب اين حشره کش مي¬باشد ابتداي رشد گياه ازترکيب سيليس به منظورحفاظت استفاده شود و همزمان از سم ايميداکلوپرايد براي جلوگيري از تکثير شته¬ها استفاده شود. کلمات کليدي: سم ايميداکلوپرايد، سيستميک، سيليکون ، سيليس، شته جاليز، خيار
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;