رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF اثر تزریق سیستمیک آمی تریپتیلین بر روی سرعت حرکت دندانی، تحلیل ریشه و ریمودلینگ استخوان آلوئولار طی اعمال نیروی های ارتودنتیک در سگ
پدید آورنده : سارا سیادت
سال دفاع : 1395/09/23
مقطع تحصیلی : دستیاری رشته تحصیلی : ارتودانتيكس
استاد راهنما : خانم دکتر سوسن صادقیان شماره دانشجو : 92897100006
استاد مشاور : آقاي دکتر سید محمد رضوی
چکیده :
NULL
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;