رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF َ تحليل گفتمان انتقادي ترجمه فارسي سر خط خبرها در خبرگزاريهاي دولتي: چارچوب ايدوئولوژيک ون دايک
پدید آورنده : مريم زماني فروشاني
سال دفاع : 1394/07/20
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مترجمي زبان انگليسي
استاد راهنما : حسین حیدری تبریزی شماره دانشجو : 920027388
چکیده :
چکیده درتحقیق حاضر با بهره گیری از چهارچوب تحلیل انتقادی گفتمان ون دایک (2004) تلاش شد تاثیر ایدئولوژی خبر گزاریهای دولتی بر ترجمه سرخط خبرهای سیاسی از انگلیسی به فارسی مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق سعی شد با بررسی راهکارهایی که مترجمان خبرگزاریهای دولتی در ترجمه سرخط خبرها به کار می برند به تغییرات و دستکاریهای ایدئولوژیکی نهفته در متن مقصد پی برده شود. بدین منظور, پایگاههای اینترنتی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) وخبرگزاری فارس به عنوان منابع سرخط های سیاسی ترجمه شده انتخاب شدند, معیار اصلی انتخاب سر خط خبرهای سیاسی , وجود ایدئولوژی موافق یا مخالف دولت در سرخط خبر ترجمه شده و قابل دسترسی بودن اصل انگلیسی خبر بود. بدین جهت, صد مورد از سرخط خبرهای سیاسی انگلیسی به همراه ترجمه فارسی آنها بر اساس چهارچوب مربع ایدئولوژیک ون دایک مورد تحلیل قرار گرفت. پس از مقایسه دقیق سرخطهای فارسی و انگلیسی, فراوانی و درصد راهکارهای کلی که مترجمان خبرگزاریهای مذکور در ترجمه خود به کار برده اند شامل توصیف مثبت گروه خودی واعضای آن و توصیف منفی گروه مقابل یا دشمنان و مخالفان, محاسبه و مقایسه گردید.سپس راهکارهای گفتمانی و تمهیدات بلاغی به کار رفته در ترجمه, شناسایی و در جداول جداگانه بررسی و توصیف شد وفراوانی و درصد هریک از این تمهیدات و راهکارها محاسبه گردید. یافته های این تحقیق نشان داد ایدئولوژی مترجمان خبرگزاریهای دولتی تاثیر به سزایی در چگونگی ترجمه سرخط خبرهای سیاسی داشته تا جایی که به ترجمه جهت داده و آن را همسو با ایدئولوژی مترجمان کرده است. کلید واژه ها: تحلیل انتقادی گفتمان , ترجمه , خبرگزاری , سر خط خبر, ایدئولوژی
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;