• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2777
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.javad.emamjomehzadeh
Google Scholar
ناصر ایزدی نیا
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2935
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naser.izadinia
Google Scholar
دکتر ایرج سلطانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 4751
آخرين بروز رساني : 1396/11/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/iraj.soltani
Google Scholar
دکتر حیدرعلی عابدی
مرتبه علمي : استاد
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 17236
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abedi
دکتر امیرحسن منجمی
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 13758
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/monajemi