• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر محمدرضا امینی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 24015
آخرين بروز رساني : 1398/11/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mr.amini
مهندس رضا انتشاری
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 6118
آخرين بروز رساني : 1396/04/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/r.enteshari
Google Scholar
دکتر هادی ثقفی اصفهانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 41885
آخرين بروز رساني : 1398/11/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.saghafi
Google Scholar
دکتر مجید دلشاد
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 39696
آخرين بروز رساني : 1398/11/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/delshad
Google Scholar
دکتر سیدمهدی سجادیه
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 19505
آخرين بروز رساني : 1398/11/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sajadieh
دکتر عاطفه سلیمی شهرکی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5919
آخرين بروز رساني : 1397/01/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/atefeh.salimi
Google Scholar
دکتر محمد علی عباسیان
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 20333
آخرين بروز رساني : 1398/11/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abbasian
Google Scholar
مهندس محمد مهدوی مزده
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 11709
آخرين بروز رساني : 1395/11/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahdavi
Google Scholar
دکتر محمدروح اله یزدانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 17518
آخرين بروز رساني : 1398/09/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/yazdani