• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر سعید آذربایجانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 11132
آخرين بروز رساني : 1396/12/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.azarbayjani
دکتر محمد آذریان
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 6904
آخرين بروز رساني : 1397/03/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/azarian
مازیار ابراهیمی دستگردی
مرتبه علمي : استاد تمام
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 7328
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ebrahimi
دکتر مسیح اثناعشری اصفهانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2512
آخرين بروز رساني : 1396/11/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/masih.esnaashari
دکتر نسیم اثناعشری اصفهانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2712
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nasim.esnaashari
دکتر ندا احمدی روزبهانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 8774
آخرين بروز رساني : 1396/11/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/n.ahmadi
دکتر وحید اصفهانیان
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 8726
آخرين بروز رساني : 1397/07/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/esfahanian
دکتر شهاب اعتمادی بروجنی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5563
آخرين بروز رساني : 1396/09/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.etemadi
آتوسا امین زاده گوهری
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3823
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/aminzadeh
دکتر شهرام امینی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5061
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.amini
دکتر کمال امینی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 6649
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/k.amini
دکتر شیرین امینی سده
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4291
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.amimi
دکتر مهرداد برکتین
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 7705
آخرين بروز رساني : 1397/07/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/barekatain
دکتر لیلا پیشه ور اصفهانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4318
آخرين بروز رساني : 1397/07/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pishehvar
آزاده ترک زاده
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1867
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/azadeh.torkzadeh
فاطمه تیموری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2261
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fatemeh.teymouri
دکتر غلامرضا جهانشاهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4628
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jahanshahi
دکتر شهرزاد جوادی نژاد
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5104
آخرين بروز رساني : 1395/09/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/javadinejad
دکتر ابوالفتح حسین زاده نمین
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 6476
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hoseinzadeh
دکتر مسعود خبیری
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5191
آخرين بروز رساني : 1396/12/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khabiri
دکتر لیلا خدیوی بروجنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3597
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khadivi
دکتر بهنام خرمی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2440
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/behnam.khorammi
دکتر رضا دارابی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5145
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/darabi
فاطمه رشیدی میبدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4457
آخرين بروز رساني : 1397/02/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rashidi
دکتر مهدی رفیعی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5090
آخرين بروز رساني : 1396/12/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mrafiei
دکتر احسان رفیعی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 253
آخرين بروز رساني : 1397/07/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.Rafeie
دکتر مریم زارع جهرمی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 6306
آخرين بروز رساني : 1397/01/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zare
مجتبی شاه طوسی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1797
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mojtaba.shahtousi
رحیم شکرآمیز
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3123
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shekaramiz
دکتر هاجر شکرچی زاده اصفهانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5629
آخرين بروز رساني : 1396/09/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shekarchizadehesfahani
دکتر مهناز شیخی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2903
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sheikhi
دکتر امیرمنصور شیرانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3733
آخرين بروز رساني : 1394/03/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shirani
دکتر سمانه شیرانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1871
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/samaneh.shirani
دکتر سوسن صادقیان
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 6913
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.sadeghian
دکتر غلامرضا طباخیان
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3937
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/tabakhian
دکتر هاجر عطارزاده
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 243
آخرين بروز رساني : 1397/01/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.attarzadeh
دکتر علیرضا عمرانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4615
آخرين بروز رساني : 1396/12/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/omrani
دکتر روشنک غفاری
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5094
آخرين بروز رساني : 1397/01/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ghafari
دکتر پریچهر غلیانی اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4889
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ghaliani
دکتر شیرین زهرا فرهاد
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4187
آخرين بروز رساني : 1397/07/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/farhad
دکتر مسعود فیض بخش
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 11737
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/feizbakhsh
نغمه فیضی نجفی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1495
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naghmeh.feyzi
دکتر داوود قاسمی تودشکچوئی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4198
آخرين بروز رساني : 1396/12/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/d.ghasemi
دکتر محمدرضا قاضی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1831
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadreza.ghazi
دکتر آرش گلستانه
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2119
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/arash.golestaneh
دکتر سید هدایت اله گلستانه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3302
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/golestaneh
دکتر حسن مؤمنی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1483
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hasan.momeni
دکتر شهروز مؤمنی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2061
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahrouz.momeni
دکتر محمدرضا مالکی پوراصفهانی
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3885
آخرين بروز رساني : 1395/04/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/malekipour
دکتر آرش متقی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4255
آخرين بروز رساني : 1395/11/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/arash.mottaghi
دکتر احمد متقی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 7339
آخرين بروز رساني : 1395/10/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.mottaghi
دکتر حمیرا مردانی سامانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2923
آخرين بروز رساني : 1392/11/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mardani
دکتر رومینا مظاهری تهرانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4020
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mazaheri
میثم مهابادی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3730
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahabadi
دکتر سیدمصطفی موسوی نسب
مرتبه علمي : استاد
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2735
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mosavinasab
دکتر پروین میرزا کوچکی بروجنی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4443
آخرين بروز رساني : 1397/07/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mirzakoochaki
دکتر امیرارسلان نوابی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2171
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/amirarsalan.navabi
دکتر منیره نیلی احمدآبادی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3473
آخرين بروز رساني : 1397/03/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nili
دکتر مهرداد کاظمیان
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3415
آخرين بروز رساني : 1392/02/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kazemian
دکتر مسیح کاویان
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4109
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kavian
دکتر محمد کتابی
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5855
آخرين بروز رساني : 1397/02/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ketabi
دکتر مریم کرمی نوگورانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3910
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.karami
دکتر سیدعلی محمد کلانترمعتمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2443
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kalantar
دکتر نادر کلباسی غروی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1500
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nader.kalbasi
دکتر افشین یادگاری نائینی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1992
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/afshin.yadegari