• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
Google Scholar
مهندس سمیه اصغرزاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : ساختمان اندیشه
بازدید : 3798
آخرين بروز رساني : 1398/03/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/asgharzadeh
مهندس بابک بهاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 6716
آخرين بروز رساني : 1397/12/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/b.bahari
دکتر مسعود بهمن پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 16645
آخرين بروز رساني : 1395/07/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bahmanpour
Google Scholar
مهندس محمد فاقدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : ساختمان اندیشه
بازدید : 269
آخرين بروز رساني : 1397/10/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Faghedi
مهندس محمود مالکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 8706
آخرين بروز رساني : 1398/04/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/maleki
علیرضا مهرنظر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : فناوری اطلاعات دانشگاه
دانشکده : ساختمان اندیشه
بازدید : 7247
آخرين بروز رساني : 1397/09/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mehrnazar