• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
ا
ت
د
مهندس پروین احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 47521
آخرين بروز رساني : 1397/08/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/p.ahmadi
مهندس الهام تقی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 17614
آخرين بروز رساني : 1396/08/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.taghizadeh
مهندس الهه دری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 59077
آخرين بروز رساني : 1398/06/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.dorri