• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
ع
Google Scholar
دکتر حیدرعلی عابدی
مرتبه علمي : استاد
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 18507
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abedi