• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
ا
ت
د
مهندس پروین احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 48190
آخرين بروز رساني : 1397/08/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/p.ahmadi
مهندس الهام تقی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 18275
آخرين بروز رساني : 1396/08/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.taghizadeh
مهندس الهه دری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 63091
آخرين بروز رساني : 1398/11/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.dorri