جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر مریم گل آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4157
آخرين بروز رساني : 1396/06/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/golabadi
دکتر احمدرضا گل پرور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4247
آخرين بروز رساني : 1392/08/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.golparvar
دکتر محسن گل پرور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 10956
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.golparvar
دکتر آرش گلستانه
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1159
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/arash.golestaneh
دکتر سید هدایت اله گلستانه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2471
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/golestaneh
دکتر سیدهاشم گلستانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 6017
آخرين بروز رساني : 1395/04/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/golestani
دکتر محمد گلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 7835
آخرين بروز رساني : 1394/02/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/goli
دکتر حبیب اله گندم زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 2271
آخرين بروز رساني : 1392/05/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gandomzadeh
دکتر مهناز گودرزی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 7943
آخرين بروز رساني : 1396/02/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/goodarzi
دکتر پیام گوران
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 11853
آخرين بروز رساني : 1396/06/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Gouran