• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
ثریا کاظمی جوجیلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4916
آخرين بروز رساني : 1394/06/31
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kazemi
دکتر مهرداد کاظمیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2783
آخرين بروز رساني : 1392/02/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kazemian
دکتر منوچهر کامکار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 5151
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kamkar
دکتر مسیح کاویان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3342
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kavian
دکتر محمد کتابی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4490
آخرين بروز رساني : 1396/03/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ketabi
دکتر جواد کرامت
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4945
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/keramat
دکتر مریم کرمی نوگورانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3139
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.karami
فریبا کریمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 17340
آخرين بروز رساني : 1396/05/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.karimi
مهندس مهدی کریمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3334
آخرين بروز رساني : 1392/02/31
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.karimi
نازی کریمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 2414
آخرين بروز رساني : 1396/05/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/n.karimi
فاطمه کریمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 5219
آخرين بروز رساني : 1393/03/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fkarimi
دکتر نرگس کشتی آرای
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 29150
آخرين بروز رساني : 1396/05/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/keshtiaray
دکتر سیدعلی محمد کلانترمعتمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1893
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kalantar
دکتر محمود کلباسی اشتری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3826
آخرين بروز رساني : 1392/02/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kalbasi
دکتر نادر کلباسی غروی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 933
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nader.kalbasi
زینب کمالی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 13759
آخرين بروز رساني : 1394/08/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kamali
دکتر عبدالحسین کنگازیان
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 10162
آخرين بروز رساني : 1396/08/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kangazian
مهندس گلرخ کوپایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 5399
آخرين بروز رساني : 1396/08/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/g.kopaie
دکتر منصور کوشا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 5406
آخرين بروز رساني : 1394/08/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/koosha
فرزاد کوهیان افضلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 4077
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/koohian
زهرا کیانی پیکانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 5020
آخرين بروز رساني : 1392/05/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kiani
مهندس مینا کیمیایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 41606
آخرين بروز رساني : 1396/08/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kimiaei