• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
علیرضا پارسایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 6726
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/parsaei
مرجان پالهنگ
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 2844
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/palhang
مهندس مسعود پسران بهبهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 4231
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/behbahani
دکتر جواد پنجه پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4684
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/panjepour
لیلا پهلوان زاده
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 2284
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/leila.pahlevanzadeh
زینب پورخاقان شاهرضایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 9551
آخرين بروز رساني : 1396/08/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/poorkhaghan
دکتر کتایون پورسخی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 15620
آخرين بروز رساني : 1396/08/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/poursakhi
دکتر حسین پورمقدس
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4510
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pourmoghadas
دکتر اکبر پیرستانی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 6242
آخرين بروز رساني : 1396/08/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pirestani
دکتر لیلا پیشه ور اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3432
آخرين بروز رساني : 1396/05/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pishehvar
حمیدرضا پیکری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 2143
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hamidreza.peykari