جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر مهربان هادی پیکانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 5900
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.hadi
دکتر عبدالله هادی وینچه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 8320
آخرين بروز رساني : 1396/05/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.hadi
دکتر بهرام هادیان
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 7306
آخرين بروز رساني : 1396/03/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hadian
دکتر واچیک هایراپطیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5707
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hairapetian
مهندس سپیده هدائیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 4033
آخرين بروز رساني : 1394/01/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hodaian
دکتر اکرم هراتیان
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : ادبيات فارسي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4010
آخرين بروز رساني : 1396/05/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/haratian
هادی هرمزی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4227
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hormozi
دکتر محدثه همدانیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1943
آخرين بروز رساني : 1395/04/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hamedanian
دکتر ناصر هنرجو
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2763
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/honarjoo
دکتر مهران هودجی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4938
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hodaji