• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر احمد فاضل
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ادبيات فارسي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3354
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.fazel
دکتر محمد فاضل نجف آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 7930
آخرين بروز رساني : 1395/09/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.fazel
مهندس زهره فتوحی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 34050
آخرين بروز رساني : 1396/11/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fotouhi
دکتر مهدی فدایی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4452
آخرين بروز رساني : 1395/10/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.fadaei
دکتر محبوبه سادات فدوی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 534
آخرين بروز رساني : 1396/11/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fadavi
دکتر شیرین زهرا فرهاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3550
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/farhad
دکتر هادی فرهادی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 7309
آخرين بروز رساني : 1396/11/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.farhadi
دکتر الهام فروزنده
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 5405
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.foroozandeh
دکتر امیرداور فروزنده شهرکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4292
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/foroozandeh
دکتر احمدعلی فروغی ابری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 4475
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/foroughi
مهندس مریم فروغی ابری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4043
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.foroughi
مهندس رضا فروغی ابری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3306
آخرين بروز رساني : 1395/08/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/foroughiabari
دکتر مسعود فیض بخش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 10314
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/feizbakhsh
نغمه فیضی نجفی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1203
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naghmeh.feyzi