• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
عباس عابداصفهانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3437
آخرين بروز رساني : 1396/11/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abed
دکتر حیدرعلی عابدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 15974
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abedi
دکتر مژگان عارفی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 8367
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/arefi
احمد عامری گلستان
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 2068
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ahmad.ameri
سمیه عباسی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2606
آخرين بروز رساني : 1396/07/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/somayyeh.abbasi
دکتر هاجر عباسی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5425
آخرين بروز رساني : 1396/11/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abbasi
دکتر محمد علی عباسیان
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 15600
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abbasian
دکتر آتوسا عبداللهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3839
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abdollahy
غلامحسین عبدیزدان
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 3338
آخرين بروز رساني : 1396/10/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abdeyazdan
آرزو عرفان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 798
آخرين بروز رساني : 1396/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.erfan
دکتر حمید عزیزی ملک آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4464
آخرين بروز رساني : 1396/05/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/azizi
راضیه عسگرنژاد
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 7626
آخرين بروز رساني : 1396/07/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ra.asgarnezhad
دکتر میترا عطاآبادی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3788
آخرين بروز رساني : 1395/09/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ataabadi
دکتر سیدمهدی علامه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 8397
آخرين بروز رساني : 1392/02/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.allameh
دکتر مسعود علامه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 14432
آخرين بروز رساني : 1396/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/allame
دکتر سعید علی احمدی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5868
آخرين بروز رساني : 1396/06/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/aliahmadi
زهرا علی بابائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2927
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/alibabaei
محمد علیمرادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6957
آخرين بروز رساني : 1395/09/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/alimoradi
دکتر مصطفی عمادزاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5818
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/emadzadeh
دکتر علیرضا عمرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4012
آخرين بروز رساني : 1395/09/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/omrani