• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
هوشنگ طالبی حبیب آبادی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1425
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/houshang.talebi
دکتر سیده مرضیه طبائیان
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 6639
آخرين بروز رساني : 1396/03/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sm.tabaeian
دکتر غلامرضا طباخیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3686
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/tabakhian
دکتر سیدنورالدین طباطبائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2888
آخرين بروز رساني : 1396/08/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/tabatabaei
دکتر جواد طباطبائیان
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 6545
آخرين بروز رساني : 1395/07/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/j.tabatabaeian
دکتر مجید طغیانی
مرتبه علمي : استاد
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 6810
آخرين بروز رساني : 1396/10/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.toghiani
مهندس عباس طغیانی پزوه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3808
آخرين بروز رساني : 1392/04/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.toghiani
دکتر آرزو طهمورث پور
مرتبه علمي : دانشيار
گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 4767
آخرين بروز رساني : 1396/10/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/tahmourespour