جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
نرگس صادقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 3131
آخرين بروز رساني : 1392/06/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sadeghi
دکتر نگین صادقی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 14209
آخرين بروز رساني : 1396/01/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/n.sadeghi
بهاره صادقی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1770
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bahareh.sadeghi
دکتر الهه صادقی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 1507
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/elaheh.sadeghi
مهرداد صادقی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 1931
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mehrdad.sadeghi
دکتر سوسن صادقیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5631
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.sadeghian
دکتر محمدمهدی صادقیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-فضاي سبز
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4497
آخرين بروز رساني : 1395/01/31
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.sadeghian
دکتر شایسته صالحی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 3104
آخرين بروز رساني : 1392/02/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/salehi
دکتر مجید صامتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4393
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.sameti
مهدی صباغ لنگرودی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 2550
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sabbagh
مهندس سید عباس صبحی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 12914
آخرين بروز رساني : 1396/03/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.sobhi
مصطفی صبوری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5377
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sabori
داود صدیقی مورنانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4383
آخرين بروز رساني : 1395/08/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sedighi