جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر بدری شا طالبی حسین آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 5321
آخرين بروز رساني : 1395/05/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahtalebi
دکتر محمدرضا شادمان فر
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2242
آخرين بروز رساني : 1394/11/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shadmanfar
مجتبی شاه طوسی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1128
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mojtaba.shahtousi
دکتر شهلا شاه ناصر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2835
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahnaser
دکتر بهرام شاهدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 19493
آخرين بروز رساني : 1396/06/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahedi
دکتر مجتبی شاهنوشی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 1637
آخرين بروز رساني : 1395/06/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mojtaba.shahnoushi
دکتر عبدالحسین شاهکار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 4456
آخرين بروز رساني : 1396/03/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahkar
دکتر محمدشریف شاهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5424
آخرين بروز رساني : 1395/05/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahi
شریفه شاهی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4977
آخرين بروز رساني : 1395/06/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sharifeh.shahi
سعید شریفی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 3380
آخرين بروز رساني : 1395/05/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/saeid.sharifi
دکتر غلامرضا شریفی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 4926
آخرين بروز رساني : 1395/05/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sharifi
دکتر حسین شریفی رنانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 17333
آخرين بروز رساني : 1396/06/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.sharifi
دکتر مجید شمس
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4363
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shams
دکتر محمدرضا شمشیری
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 12938
آخرين بروز رساني : 1396/06/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.shamshiri
زهره السادات شهبا
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 140
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/z.Shahba
مهندس علیرضا شهنام نیا (بقولی زاده)
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 11504
آخرين بروز رساني : 1395/03/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.baghoulizadeh
رحیم شکرآمیز
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2328
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shekaramiz
دکتر رضا شکرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3703
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shokrani
دکتر هاجر شکرچی زاده اصفهانی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4389
آخرين بروز رساني : 1395/06/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shekarchizadehesfahani
مهندس لیلا شیخان سودانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 14444
آخرين بروز رساني : 1395/11/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/l.sheikhan
دکتر مهناز شیخی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2113
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sheikhi
دکتر امیرمنصور شیرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2820
آخرين بروز رساني : 1394/03/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shirani
دکتر سمانه شیرانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1093
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/samaneh.shirani