• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
لیدا ساسانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 1712
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/lida.sasani
دکتر مرتضی سامتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4840
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sameti
دکتر ایلناز سجادیان
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 3261
آخرين بروز رساني : 1397/01/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ilnaz.sajjadian
دکتر سیدمهدی سجادیه
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 10149
آخرين بروز رساني : 1397/02/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sajadieh
دکتر هادی سروری
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5044
آخرين بروز رساني : 1396/09/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sarvari
دکتر سیدبهنام سروری نژاد
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : کشاورزی-مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 31913
آخرين بروز رساني : 1397/03/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sarvarinezhad
دکتر افسانه سروش یار
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6872
آخرين بروز رساني : 1397/01/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/soroushyar
مهندس حسن سعادتمند
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 10817
آخرين بروز رساني : 1392/06/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.saadatmand
دکتر زهره سعادتمند
مرتبه علمي : دانشيار
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 13284
آخرين بروز رساني : 1397/01/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/z.saadatmand
سیده پوراندخت سعادتی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 1685
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.pourandokht.saadati
دکتر نرگس سعیدیان خوراسگانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 7718
آخرين بروز رساني : 1397/01/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/saeidian
دکتر محمدرضا سلطان آقائی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 11947
آخرين بروز رساني : 1397/01/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/soltanaghaei
ایرج سلطانی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 3122
آخرين بروز رساني : 1396/11/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/iraj.soltani
دکتر علی سلیمانی
مرتبه علمي : دانشيار
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 6040
آخرين بروز رساني : 1397/01/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dr.soleimani
مهندس علی سلیمانی مرغملکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 34283
آخرين بروز رساني : 1397/02/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/soleimani
ریحانه سلیمانی نجف آبادی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2057
آخرين بروز رساني : 1395/06/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/reyhaneh.soleymani
مهندس بهزاد سلیمانی نیسیانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 698
آخرين بروز رساني : 1396/09/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bsoleimani
غلامرضا سلیمانیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5708
آخرين بروز رساني : 1394/11/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/soleimanian
دکتر قربانعلی سلیمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 3061
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/salimi
عاطفه سلیمی شهرکی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3244
آخرين بروز رساني : 1397/01/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/atefeh.salimi
دکتر عبدالحسین سمیع
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3286
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/samie
سیدکمیل سیدشوربلال
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5263
آخرين بروز رساني : 1397/02/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.sayedshourbalal