• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر مریم زارع جهرمی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5737
آخرين بروز رساني : 1397/01/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zare
دکتر سیدعلیرضا زارعی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 23457
آخرين بروز رساني : 1397/01/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zarei
دکتر علیرضا زارعی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6706
آخرين بروز رساني : 1393/10/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/azarei
محمدمهدی زعفرانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2992
آخرين بروز رساني : 1397/01/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadmahdi.zaefarani
دکتر فرساد زمانی بروجنی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 19596
آخرين بروز رساني : 1397/01/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zamani
دکتر نفیسه زمیندار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 7121
آخرين بروز رساني : 1397/03/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zamindar
پروین زهتابچی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 2533
آخرين بروز رساني : 1395/09/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zehtabchi