جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر سعید دائی کریم زاده
مرتبه علمي : دانشيار
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4439
آخرين بروز رساني : 1396/06/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/karimzadeh
مهرداد دادخواه تیرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 19078
آخرين بروز رساني : 1394/06/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dadkhah
دکتر لیلی دادرس
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 2506
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dadras
دکتر رضا دارابی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3791
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/darabi
الهام داوری دولت آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 4042
آخرين بروز رساني : 1393/01/31
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.davari
مهندس الهه دری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 32529
آخرين بروز رساني : 1396/06/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.dorri
محسن دستگیر
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1353
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohsen.dastgir
فروزنده دشتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 6188
آخرين بروز رساني : 1395/08/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dashti
دکتر مجید دلشاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 24572
آخرين بروز رساني : 1396/03/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/delshad
مهدی دهباشی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 1184
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahdi.dehbashi
مهندس فاطمه دهقانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 7
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fdehghani
حمید دوازده امامی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 10507
آخرين بروز رساني : 1393/07/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/12emami
مریم دیباج
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 2625
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dibaj