• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر سعید دائی کریم زاده
مرتبه علمي : دانشيار
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5430
آخرين بروز رساني : 1396/08/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/karimzadeh
مهرداد دادخواه تیرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 19856
آخرين بروز رساني : 1394/06/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dadkhah
دکتر لیلی دادرس
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 3121
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dadras
دکتر رضا دارابی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4372
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/darabi
الهام داوری دولت آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 4719
آخرين بروز رساني : 1393/01/31
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.davari
مهندس الهه دری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 41177
آخرين بروز رساني : 1396/11/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.dorri
محسن دستگیر
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1730
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohsen.dastgir
فروزنده دشتی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 7046
آخرين بروز رساني : 1396/10/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dashti
دکتر مجید دلشاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 26820
آخرين بروز رساني : 1396/03/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/delshad
مهدی دهباشی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 1657
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahdi.dehbashi
مهندس فاطمه دهقانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1557
آخرين بروز رساني : 1396/10/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fdehghani
حمید دوازده امامی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 11612
آخرين بروز رساني : 1396/11/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/12emami
مریم دیباج
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 3130
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dibaj