• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر شادی خاتمی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 3648
آخرين بروز رساني : 1396/12/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khatami
محمدتقی خادمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6070
آخرين بروز رساني : 1392/04/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khademi
فرسیما خامسی پور
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1872
آخرين بروز رساني : 1397/02/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.khamesipour
عبدالله خانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1668
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abdollah.khani
دکتر مسعود خبیری
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4772
آخرين بروز رساني : 1396/12/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khabiri
دکتر مقدی خدابخشیان کنارکی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 5909
آخرين بروز رساني : 1396/12/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khodabakhshian
دکتر لیلا خدیوی بروجنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3363
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khadivi
مهندس فهیمه خرم روز
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 4671
آخرين بروز رساني : 1397/02/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khoramrouz
دکتر بهنام خرمی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2017
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/behnam.khorammi
دکتر لیلا خزدوز
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5041
آخرين بروز رساني : 1396/12/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khazdooz
مهندس الهام خسروی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4672
آخرين بروز رساني : 1396/12/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khosravi
ابوالفضل خسروی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 2142
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abolfazl.khosravi
مهندس سیدامیر خسمخی ثابت
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3236
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khasmakhi
مهندس شهریار خطیبی نژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 4389
آخرين بروز رساني : 1396/07/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khatibinejad
مهندس فریبا خلیلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4037
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khalili
دکتر محمدرضا خواجه پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5515
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khajehpour
دکتر علی خوش فطرت
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 69582
آخرين بروز رساني : 1397/03/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khoshfetrat
فلور خیاطان
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 9002
آخرين بروز رساني : 1396/12/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khayatan