جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر بیژن حاتمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3713
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hatami
محمدجواد حاج رسولیها
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1733
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadjavad.hajrasouliha
دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی حسین آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3990
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hajiesmaeili
دکتر ناصر حاجیان
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 36311
آخرين بروز رساني : 1395/11/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/n.hajian
دکتر نرگس حبیبی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 9342
آخرين بروز رساني : 1395/09/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/habibi
دکتر سیدحسن حجازی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3588
آخرين بروز رساني : 1396/06/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hejazi
ناصر حسن پور کازرونی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 1547
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naser.hasanpour
دکتر ابوالفتح حسین زاده نمین
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5153
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hoseinzadeh
محمدرضا حسینی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 7768
آخرين بروز رساني : 1394/07/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hosseini
دکتر زهرا حسینی پزوه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 21449
آخرين بروز رساني : 1396/06/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/z.hossaini
سیدمحمدصادق حسینی کجانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3426
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hoseini
دکتر حمیدرضا حق وردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 4590
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/haghverdi
مهندس هادی حقیقت نژاد
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2556
آخرين بروز رساني : 1394/11/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.haghighatnejad
مسعود حیدری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5414
آخرين بروز رساني : 1396/06/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.heidari
دکتر حسین حیدری تبریزی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 8508
آخرين بروز رساني : 1396/03/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.heidari