• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر تقی جاودانی گندمانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 820
آخرين بروز رساني : 1396/09/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/JavdaniGandomani
دکتر عبداله جبل عاملی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 10113
آخرين بروز رساني : 1392/03/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.jabalameli
مهندس بهرام جبل عاملی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 7865
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/b.jabalameli
دکتر مهرداد جعفرپور
مرتبه علمي : دانشيار
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5181
آخرين بروز رساني : 1396/08/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jafarpour
دکتر محمد جعفری فشارکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6015
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.jafari
دکتر محمد جلالی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5139
آخرين بروز رساني : 1396/11/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mjalali
خسرو جلالی دهکردی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 4668
آخرين بروز رساني : 1396/12/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jalali
دکتر علیرضا جلالی زند
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 6176
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jalalizand
محمود جلالی کروه
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1744
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahmoud.jalali
دکتر احمد جلالیان
مرتبه علمي : استاد
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 8835
آخرين بروز رساني : 1395/12/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jalalian
علی جمشیدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 23547
آخرين بروز رساني : 1397/02/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jamshidi
دکتر مهشید جهادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 10559
آخرين بروز رساني : 1396/08/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jahadi
دکتر غلامرضا جهانشاهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4276
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jahanshahi
زهرا جهانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 1345
آخرين بروز رساني : 1395/10/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/z.jahani
دکتر شهرزاد جوادی نژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4822
آخرين بروز رساني : 1395/09/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/javadinejad
دکتر حمیدرضا جوانمرد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 8176
آخرين بروز رساني : 1396/07/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/javanmard
دکتر سیدحسین جولایی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 3773
آخرين بروز رساني : 1396/01/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/julaee