• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر سیدعلی تبعیدیان خوراسگانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4522
آخرين بروز رساني : 1395/08/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/tabeidian
آزاده ترک زاده
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1644
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/azadeh.torkzadeh
هاجر ترکان
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 2346
آخرين بروز رساني : 1396/03/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hajar.torkan
بهناز ترکان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 4191
آخرين بروز رساني : 1397/02/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/torkan
فائزه تقی پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 6481
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/taghipour
مهندس الهام تقی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 15733
آخرين بروز رساني : 1396/08/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.taghizadeh
دکتر فرزانه تقیان
مرتبه علمي : دانشيار
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 5670
آخرين بروز رساني : 1396/10/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/taghian
دکتر منوچهر توسلی نائینی
مرتبه علمي : دانشيار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 8132
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.tavasoli
دکتر مجید توسلی کجانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 9069
آخرين بروز رساني : 1396/05/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/majid.tavasoli
فاطمه تیموری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2003
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fatemeh.teymouri
مجتبی تیموری منش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 11408
آخرين بروز رساني : 1395/10/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/teimorimanesh