• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
رخساره باباجعفری اسفندآباد
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2026
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rokhsareh.babajafari
دکتر رخساره بادامی
مرتبه علمي : دانشيار
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 13578
آخرين بروز رساني : 1396/11/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/badami
مهندس رحمت الله باقری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 9509
آخرين بروز رساني : 1395/03/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/r.baghri
دکتر صادق بختیاری کوه سرخی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5743
آخرين بروز رساني : 1395/03/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bakhtiari
مهندس مهسا بخشایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4095
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bakhshaei
دکتر مریم براتعلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 90931
آخرين بروز رساني : 1397/03/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/baratali
دکتر مهرداد برکتین
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 7215
آخرين بروز رساني : 1395/05/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/barekatain
شراره بشیراعظمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3556
آخرين بروز رساني : 1396/09/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.bashirazami
راحله بطلانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1564
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/raheleh.botlani
دکتر راحله بطلانی اصفهانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2379
آخرين بروز رساني : 1395/02/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/botlanii
نگار بهادر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 4416
آخرين بروز رساني : 1392/04/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bahador
سیامک بهارلویی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3348
آخرين بروز رساني : 1396/05/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/siamak.baharlouei
دکتر ژیلا بهارلویی یانچشمه
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5242
آخرين بروز رساني : 1397/02/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/baharloei
محمد بهاروند
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 6953
آخرين بروز رساني : 1397/03/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammad.baharvand
مهندس بابک بهاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5916
آخرين بروز رساني : 1396/06/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/b.bahari
دکتر ابراهیم بهداد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4297
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/behdad
دکتر منصوره بهرامی پور اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 6776
آخرين بروز رساني : 1396/10/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bahramipour
شهناز بهشتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 2840
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/beheshti
مهندس مسعود بهمن پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 15294
آخرين بروز رساني : 1395/07/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bahmanpour
مهندس رضا بهمنش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 719
آخرين بروز رساني : 1397/01/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/r.behmanesh
فرهاد بهنام فر
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2426
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/farhad.behnamfar
دکتر رضا بی ریا
مرتبه علمي : دانشيار
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 9977
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/biria
دکتر محمدصادق بیرژندی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5960
آخرين بروز رساني : 1397/03/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadsadegh.birjandi