جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
مهندس سولماز ابدالی حاجی آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 3836
آخرين بروز رساني : 1395/12/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abdalihajiabadi
رضا ابراهیم زاده دستجردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 9646
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ebrahimzadeh
مازیار ابراهیمی دستگردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5920
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ebrahimi
دکتر مهدی ابزری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 8000
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abzari
محمدهادی ابوالحسنی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3948
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadhadi.abolhasani
دکتر مسیح اثناعشری اصفهانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1589
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/masih.esnaashari
دکتر نسیم اثناعشری اصفهانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1720
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nasim.esnaashari
مهندس پروین احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 42182
آخرين بروز رساني : 1395/09/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/p.ahmadi
دکتر سیدمحمدصادق احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 12506
آخرين بروز رساني : 1396/06/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ms.ahmadi
مهندس سیدمحمدفرید احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3756
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mf.ahmadi
دکتر ندا احمدی روزبهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 7120
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/n.ahmadi
اسراء السادات احمدی علون آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ادبيات فارسي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5801
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.ahmadi
دکتر ایمان احمدی مسینه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 9114
آخرين بروز رساني : 1396/02/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.ahmadi
دکتر اصغر احمدی موحد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5526
آخرين بروز رساني : 1395/05/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dr.ahmadi
دکتر مژگان احمدی ندوشن
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4984
آخرين بروز رساني : 1396/06/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ahmadinadoushan
رامین ارفع نیا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5233
آخرين بروز رساني : 1396/06/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/arfania
دکتر مریم استادشریف معمار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 3493
آخرين بروز رساني : 1392/05/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ostadsharif
مهندس کاوه استادعلی عسکری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 17809
آخرين بروز رساني : 1395/10/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/oa.askari
دکتر حسینعلی اسدی قارنه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5164
آخرين بروز رساني : 1396/03/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.asadi
دکتر رضا اسماعیلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 13876
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/esmaeili
دکتر منصوره اشجع
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6254
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ashjae
محمود اشرافی مهابادی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4173
آخرين بروز رساني : 1396/04/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahmoud.ashrafi
مهندس سمیه اصغرزاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : ساختمان اندیشه
بازدید : 2326
آخرين بروز رساني : 1396/02/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/asgharzadeh
دکتر اکبر اصغری تبریزی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 3270
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/asghari
دکتر وحید اصفهانیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 6727
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/esfahanian
دکتر اکبر اعتباریان خوراسگانی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 17011
آخرين بروز رساني : 1396/05/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/etebarian
دکتر شهاب اعتمادی بروجنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4565
آخرين بروز رساني : 1395/12/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.etemadi
دکتر نعمت اله اعتمادی شلمزاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3423
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/n.etemadi
دکتر اکبر افقری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 5462
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/afghari
دکتر شاهین اقبال سعیدی ابواسحقی
مرتبه علمي : دانشيار
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5761
آخرين بروز رساني : 1396/05/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/eghbal
مهندس عبدالرضا اقتداری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3705
آخرين بروز رساني : 1396/06/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/eghtedari
دکتر هما الماسیه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 7154
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/almasieh
سیدجواد امام جمعه زاده
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1404
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.javad.emamjomehzadeh
دکتر علیرضا امامی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 30431
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/emami
مهندس مرجان امجد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 7364
آخرين بروز رساني : 1393/06/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/amjad
مهندس فرشته امیری میلاجردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 927
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.amirimilajerdi
مهندس فاطمه امیری نجف آبادی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 18445
آخرين بروز رساني : 1396/06/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.amiri
آتوسا امین زاده گوهری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2828
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/aminzadeh
دکتر شهرام امینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3916
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.amini
دکتر کمال امینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5242
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/k.amini
دکتر محمدرضا امینی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 10619
آخرين بروز رساني : 1395/08/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mr.amini
دکتر شیرین امینی سده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3261
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.amimi
دکتر امیرمظفر امینی سدهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3830
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.amini
مهندس رضا انتشاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 4033
آخرين بروز رساني : 1396/04/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/r.enteshari
مریم انجم شعاع
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 3667
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/anjam
رضا اکبری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1841
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/reza.akbari
ناصر ایزدی نیا
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1525
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naser.izadinia