• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر سیدحمید آتش پور
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 25208
آخرين بروز رساني : 1396/08/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/atashpour
مهندس الهه آذر
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 7588
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.azar
دکتر سعید آذربایجانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 9547
آخرين بروز رساني : 1395/04/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.azarbayjani
دکتر کریم آذربایجانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 8058
آخرين بروز رساني : 1395/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/k.azarbayjani
دکتر محمد آذریان
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5951
آخرين بروز رساني : 1396/08/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/azarian
مهدی آقابیگ زاده نائینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6701
آخرين بروز رساني : 1396/07/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/aghabeigzadeh
دکتر اصغر آقایی جشوقانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 51107
آخرين بروز رساني : 1396/08/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.aghaei
مهندس وحید آقایی فروشانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5916
آخرين بروز رساني : 1395/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/v.aghaei