رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF تأثیر12هفته تمرینات منتخب پیشگیری از آسیب بر ریسک فاکتورهای درونی مچ پای فوتبالیست های مرد حرفه ای
پدید آورنده : حمزه فتاحیان
سال دفاع : 1395/05/05
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي- حركات اصلاحي
استاد راهنما : آقاي دکتر نادر رهنما شماره دانشجو : 930470421
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF طراحی استادیوم فوتبال شهرکرد با تاکید بر معماری های- تک
پدید آورنده : مریم صالحی خراجی
سال دفاع : 1395/07/15
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مهندسي معماري
استاد راهنما : آقاي دکتر عبدالحسین شاهکار شماره دانشجو : 911096191
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF تآثیر ۱۲ هفته تمرینات مقاومتی با کش تراباند برروی ناهنجاری سر به جلو در کارکنان بانکهای شهرستان شیراز
پدید آورنده : راضیه هوشمندی
سال دفاع : 1395/03/26
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي- حركات اصلاحي
استاد راهنما : آقاي دکتر غلامعلی قاسمی شماره دانشجو : 920610451
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF نقش سرمایه فکری بر استقرار تفکر استراتژیک در سازمان های ورزشی
پدید آورنده : مینا جعفرپور
سال دفاع : 1395/07/06
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي
استاد راهنما : آقاي دکتر رسول نظری شماره دانشجو : 930442984
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثربخشی آموزش شناختی رفتاری به صورت فردی بر اضطراب ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان شهرکرد
پدید آورنده : جواد علیدوستی شهرکی
سال دفاع : 1395/06/23
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
استاد راهنما : آقاي دکتر محمد ربیعی شماره دانشجو : 930477216
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF ارزیابی و ارائه مدل نرم افزاری مشخصات هندسی خودروی طرح در آیین نامه راه ها بر اساس خودروهای موجود در کشور
پدید آورنده : داود رشیدی
سال دفاع : 1395/06/24
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مهندسي عمران - مهندسي راه و ترابري
استاد راهنما : آقاي دکتر علیرضا باقریه شماره دانشجو : 920646608
استاد مشاور : آقاي دکتر سیدمهدی ابطحی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF بررسی تاثیر محلولپاشی جداگانه و مخلوط سیلیس و ایمیدا کلوپراید(کنفیدور) روی شته سبز جالیز Aphlis gossypii در شرایط گلخانه
پدید آورنده : آرزو بنی هاشمی دهکردی
سال دفاع : 1395/04/05
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مهندسي كشاورزي - حشره شناسي كشاورزي
استاد راهنما : آقاي دکتر بیژن حاتمی شماره دانشجو : 890636785
استاد مشاور : آقاي دکتر اسماعیل محمودی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF تأثیر پیاده سازی خوشه صنعتی فرش ماشینی شهرستان کاشان بر میزان صادرات فرش ماشینی استان اصفهان
پدید آورنده : اکبر جدیدی
سال دفاع : 1395/01/31
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مديريت دولتي - طراحي سازمانهاي دولتي
استاد راهنما : آقاي دکتر سیدرسول آقاداود جلفائی شماره دانشجو : 920013585
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF تاثیر ادراک کارکنان از کنترل رسمی و غیر رسمی بانک بر قصد نقض حریم شخصی مشتریان بانک ملی اصفهان
پدید آورنده : رضا رحیمی
سال دفاع : 1395/06/24
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مديريت دولتي- مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
استاد راهنما : آقاي دکتر حمیدرضا پیکری شماره دانشجو : 920585390
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF َ تحليل گفتمان انتقادي ترجمه فارسي سر خط خبرها در خبرگزاريهاي دولتي: چارچوب ايدوئولوژيک ون دايک
پدید آورنده : مريم زماني فروشاني
سال دفاع : 1394/07/20
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مترجمي زبان انگليسي
استاد راهنما : حسین حیدری تبریزی شماره دانشجو : 920027388
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF رابطه بین نوع سبک زندگی و میزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگی در بین دانشجویان گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی واحد خوراسگان
پدید آورنده : محسن خواجه رنگده
سال دفاع : 1395/07/15
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : امور فرهنگي - برنامه ريزي امور فرهنگي
استاد راهنما : آقاي دکتر علی رشیدپور شماره دانشجو : 910602717
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF رابطه سرمایه روانشناختی و عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان
پدید آورنده : مرضیه ترابی
سال دفاع : 1395/07/14
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مديريت آموزشي
استاد راهنما : خانم دکتر نرگس سعیدیان خوراسگانی شماره دانشجو : 930390046
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF رابطه هوش معنوی، مدیریت دانش و میزان کاربست استراتژی های یاد دهی - یادگیری مغزمحور با رهبری کوانتومی دربین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
پدید آورنده : امین اله ملک پور
سال دفاع : 1395/06/15
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مديريت آموزشي
استاد راهنما : خانم دکتر مریم براتعلی شماره دانشجو : 920585215
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF طراحی یک مدرسه سبز با نگرش معماری ایرانی _اسلامی و رویکرد معماری پایدار (مقطع ابتدایی)
پدید آورنده : هانیه قرهی قهی
سال دفاع : 1395/01/25
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مهندسي معماري
استاد راهنما : آقاي دکتر عبداله ثبوتی شماره دانشجو : 911076735
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF موانع پیاده سازی اتوماسیون اداری تحت وب در جهاد کشاورزی استان اصفهان
پدید آورنده : مژگان گودرزی
سال دفاع : 1395/07/14
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مديريت دولتي- مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
استاد راهنما : آقاي دکتر حمیدرضا پیکری شماره دانشجو : 920166034
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF مکانیسم انتقال پولی در اقتصاد ایران با توجه به اهمیت نقش قیمت دارایی ها
پدید آورنده : حکیمه رحیمی چرمهینی
سال دفاع : 1395/09/16
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : علوم اقتصادي
استاد راهنما : آقاي صادق بختیاری شماره دانشجو : 920019861
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF کاربرد تکنیک بیان داستان به منظور بهبود تفکر انتقادی و فصاحت کلام زبان آموزان ایرانی در سطوح متوسطه ی آموزش زبان
پدید آورنده : سپیده ارباب زاده
سال دفاع : 1395/06/28
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : آموزش زبان انگليسي
استاد راهنما : آقاي دکتر رضا بی ریا شماره دانشجو : 920583919
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF (ESP Target Situation Needs Analysis: The Language Requirements of Aviation Professionals in Iran (Pilots, Navigators, Air Traffic Controllers and Radio Operators
پدید آورنده : Nezamabadi , Hamidreza
سال دفاع : 1392
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : زبان انگليسي
استاد راهنما : Hossein Heidari Tabrizi شماره دانشجو :
استاد مشاور : Azizeh Chalak
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF (La correspondance des personnages feminins dans "Soundjata" ou "l'epopee Mandingue" de D.T. Niane et " Shah Nameh " de Firdousi (etude comparative
پدید آورنده : Ranjbar, Zahra
سال دفاع : 2013
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : زبان انگليسي
استاد راهنما : Chadi Khatami شماره دانشجو :
استاد مشاور : Habibollah Gandomzadeh
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF (Le dispositif e'nonciatif de "La Modification " de Michel Butor(stylistique des modalites, des de'ictiques et des...
پدید آورنده : Karami, Sorour
سال دفاع :
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : زبان انگليسي
استاد راهنما : Dr. Leila Dadras شماره دانشجو :
استاد مشاور : Dr. Shadi Khatami
مشاهده چکیده
صفحه 1 از 412 2 3 4 5 6
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;