گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حقوق عمومی
مرتبه علمي : استادیار

  • توجه: -امکان تصویب پرپوزال بدون حضور استاد ناظر، استاد راهنما و اساتید داور ممکن نخواهد بود. - تنها کسانی که موضوع یا پرپوزال خود را تا پانزدهم هر ماه ارسال نموده اند می توانند پس از تماس با مدیر گروه و هماهنگی های لازم در شورا حضور یابند. به جهت تنظیم زمان جلسه با تعداد متقاضیان، بررسی موضوع و پرپوزال متقاضیانی که پس از تاریخ یاد شده موضوع یا پرپوزال خود را ارسال نموده اند ممکن نخواهد بود.
  • قابل توجه دانشجویان دکتری حقوق عمومی شورای تخصصی گروه حقوق عمومی 20/6/1397 ساعت ده صبح در اتاق سمینار دانشکده تشکیل می گردد.متقاضیان تصویب موضوع و پرپوزال راس ساعت حضور یابند. متقاضیان موضوع سه نسخه فرم پیشنهاد عنوان همراه داشته باشند. متقاضیان تصویب پرپوزال لازم است: 1. متن پرپوزال را قبل از ارسال به تایید استاد راهنما برسانند. 2.نام اساتید داور داخل و خارج گروه را از مدیر گروه استعلام نمایند. 3.با پژوهش دانشکده جهت حضور استاد ناظر هماهنگی انجام پذیرد. 4.با استاد راهنما و اساتید داور جهت حضور هماهنگی انجام پذیرد. 5.پرپوزال را برای اساتید داور داخل و خارج گروه ارسال نمایند. 6.نتیجه را به مدیر گروه حتما اعلام نمایند. 7.پس از کسب اطلاع از پژوهش دانشکده نسبت به اخذ گواهی ایران داک و گواهی اصالت سنجی اقدام و در جلسه شورا ارایه نمایند. 8. چهار نسخه از فرم تصویب پرپوزال همراه داشته باشید.
  • قابل توجه دانشجویان دکتری حقوق عمومی متقاضی آزمون جامع: مواد درسی آزمون جامع دانشجویان دکتری حقوق عمومی تیرماه 1397 عبارتند از دروس تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران،نظارت بر اعمال حکومت،حقوق اقتصادی عمومی،حقوق بشر
  • دانشجویان دکتری حقوق عمومی که متقاضی تصویب پرپوزال و یا موضوع می باشند می بایست1. تاییدیه ایران داک و تاییدیه اصالت سنجی را از دانشگاه دریافت نمایند و در جلسه شورای تخصصی ارایه نمایند. 2. تا پانزدهم هر ماه پرپوزال و یا موضوع را به ایمیل های ذیل ارسال نمایند. . اقای دکتر توسلی tavassoli2000@hotmail.com .اقای دکتر شاهی Rasashahi@gmail.com و دکتر احمدی فقط و فقط به ادرس sms_ahmadi@yahoo.com توجه فرمایید به نشانی Gmail اینجانب ارسال ننمایید . در غیر این صورت امکان حضور در جلسه را به جهت عدم انجام اقدامات قبل از جلسه نخواهید داشت .3. تاریخ تشکیل جلسه شورای تخصصی گروه در هرماه در اواسط همان ماه در همین سایت اعلام خواهد شد.از آنجا زمان جلسه شورا بر اساس تقاضاهای رسیده و وقت اعضا تنظیم می گردد ، تقاضاهایی که پس از پانزدهم ارسال می گردد در شورای آن ماه قابل بررسی نمی باشد.4. ضمنا لازم است متقاضیان چهار نسخه از موضوع یا پرپوزال خود همراه داشته باشند.
مقالات

نوع مقاله :
:: The aspects of judicial supervision of general council in justice administrative court over governmental regulations

زبان اصلی : انگليسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Mediterranean Journal of Social Sciences
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 216
صفحه پایان : 224
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Seyed Mohammad Sadigh Ahmadi - Mohammad Sadegh Rafiee -
:: Strategies of supervision on guaranteeing citizenship rights in administrative organizations

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Mediterranean Journal of Social Sciences
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 196
صفحه پایان : 208
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Hassan Haghighi - Seyed Mohammad Sadigh Ahmadi -
:: تحزب و نظارت بر قدرت عمومي

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : Journal of law and Ethics
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

همکار اقاي عباس کيامرثي
:: حوزه عمومي در افق سياسي افلاطون

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : تحقيقات حقوقي
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

با همکاري جناب اقاي دکتر سيدمحمد قاري سيد فاطمي
:: آزادي بيان در ساحت گفتمان

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : حقوق اساسي
درجه مجله : علمي - عمومي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: نظارت در مکاتب حقوقي اثبات گرايي و طبيعي

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Law and Ethics
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

با همکاري اقاي مالک قائدزاده
:: چالش بانک مرکزي در نظارت بر پولشويي

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Law and Ethics
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

با همکاري آقاي مهرداد توحيدي
:: نظارت پذيري رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2005
نام مجله به زبان اصلی : Mediterranean Journal of Social Science
درجه مجله : علمي-پژوهشي غير ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

با همکاري آقاي سيدعدالت الدين حسيني
:: مباني نظارت قضايي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بر مقررات دولتي

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Mediterranean Journal of Social Science
درجه مجله : علمي-پژوهشي غير ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

با هکاري آقاي محمدصادق رفيعي

1 2