گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
مرتبه علمي : استاديار

  • کانال تلگرام: https://telegram.org/nhabibi_uni
  • لطفا برای مشاهده اطلاعات کامل تر، به نسخه انگلیسی سایت مراجعه فرمایید.
صفحه اصلي