گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
مرتبه علمي : استاديار

  • پیرامون امتحان پایانی درس شیوه ارایه مطالب: امتحان به صورت تستی و از کل اسلایدهای تدریس شده (بدون حذفیات) طرح می شود.
  • لطفا برای مشاهده اطلاعات کامل تر، به نسخه انگلیسی سایت مراجعه فرمایید.
صفحه اصلي