مهندس الهه دری
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی كامپيوتر-نرم افزار

  • روزهای حضور اینجانب در دفتر گروه جهت مراجعه پروژه و کارآموزی( نیمسال اول97-96) ، هفته های فرد شنبه ها -سه شنبه ساعت 10 تا 13 و چهارشنبه ها هر هفته از ساعت 10 تا 12 میباشد.