مهندس الهه دری
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی كامپيوتر-نرم افزار

  • روزهای حضور اینجانب در دفتر گروه در نیمسال اول 97 جهت مراجعه پروژه و کارآموزی هفته های فرد (شنبه ها و دوشنبه ها) ساعت 10 تا 12 میباشد.