گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار
مرتبه علمي : مربی

جزوه ها و نرم افزارهای مورد نیاز دانشجویان (آخرین ویرایش 21 آذر 98)

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه جزوه آموزشی دلفی

تاریخ : 1394/09/04
بازدید : 2528