گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار
مرتبه علمي : مربی

برنامه درسی و حضور هفتگی (نیمسال دوم 98-97)

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه برنامه هفتگی

تاریخ : 1397/07/07
بازدید : 339